Main Menu
User Menu

Military history website

     
Název:
Name:
vz. 53/59
Originální název:
Original Name:
vz. 53/59
Výrobce:
Producer:
ZŘR Vsetín (dělo / gun)
AZKG Praha (podvozek / chassis)
ZKJV Dubnica - Kubra (finální dodavatel / final supplier)
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1959-DD.MM.1962
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
761 do roku 1961. Jiné materiály mluví o 900 kusech a uvádějí pozdější datum.
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
31.01.1959
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
10300 kg
Celková délka:
Overall Length:
6920 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2345 mm
Celková výška:
Overall Height:
2950 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
400 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Tatra T-912-2 řadový vzduchem chlazený vznětový 6 válec
Výkon:
Power:
81 kW při 2200 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanická: 4 vpřed, 1 vzad
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
50 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
~25 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
500 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
60 °
Boční náklon:
Side Slope:
30 °
Překročivost:
Trench Crossing:
0,7 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,46 m
Brodivost:
Fording Depth:
0,8 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
2x 30mm kanon vz. 53/59
Vedlejší:
Secondary:
ruční zbraně osádky
Uživatelské státy:
User States:
/ /Další verze:

/

Poznámka:
Note:
Zbraň byla vyvíjena v letech 1957-1959 pod krycím názvem "Ještěrka" v Konstruktě Brno.


Upravený podvozek 6x6 Praga V3S, částečně pancéřovaný.


Náměr:-10° až +85° (mimo veliteľskú kopulu)
Odměr: 360°


Modernizace
Jsou známy tři, ale nesměřovaly k odstranění závažných nedostatků zbraně. Například, zaměřovače vz. 47, či 61/30, nebyly nahrazeny elektronickými přístroji, které by umožnily boj v noci a za ztížených povětrnostních podmínek. Pancéřový automobil Praga V3S nebyl vybaven výkonnější pohonnou jednotkou.
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv, fond: MNO ATS, rok: 1959 (1964), složka: čj. 21822/NTV-59 "Ještěrka"
Jan Neumann: Praga V3S, Grada, Praha 2007, ISBN 978-80-247-2172-9
Turza Peter: Úspešná jašterka, in Obrana 2012, č. 1, str. 26, MO SR, ISSN 1336-1910

Vysvětlivky:
ZKJV Automobilové závody Klementa Gottwalda (dříve ČKD Praga)
ZKJV Závody Klimenta Jefremoviče Vorošilova (dříve Škodovy závody Dubnica nad Váhom)
Dubnica - Kubra pobočka ZKJV (pozdější Strojárne 9. mája Trenčín)
ZŘR Závody Říjnové revoluce Vsetín (dříve Zbrojovka Vsetín)

Tabulky vypracovány: 30.03.2013
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#484657Version : 0
MOD
30mm anti-aircraft dvojkanon vz. 53/59
Co-author: František Jakubec

     
Name:
Name:
30mm PldvK vz. 53/59
Original title:
Original name:
30mm anti-aircraft dvojkanon vz. 53/59
Manufacturer:
Producer:
ZŘR Vsetín (cannon / gun)
ZKJV Dubnica - Kubra (the final supplier / final supplier)
the Period of production:
Production period:
DD.MM.1959-DD.MM.1962 (~1980 ?)
Made the pieces:
The Number of produced:
761 in the years 1959-61. Other materials talking about 900 pieces and indicate a later date.
761 in the years 1959-61 (other materials talking about 900 pieces and indicate and later date)
Prototype made:
Prototype built:
~31.10.1957
the Operator:
Gun detachment:
3 + 1
Technical data:
Technical data:
 
Fighting weight:
Combat weight:
1750 kg
Length:
Overall length
3835 mm
Width:
Overall width
1800 mm
Height (0°):
Height at 0° angle:
1864
Height (85°):
Height at 85° angle:
3525 mm
Palná height:
Photograph, firing height:
975 up to 1065 mm
Elevation:
Elevation:
-10° to +85°
Delivery:
Traverse:
360°
the Weight of one gun with no magazine:
The Weight of one of the gun without the magazine:
225 kg
Performances:
Performance:
 
Muzzle velocity:
Muzzle velocity:
1000 m/s
Range of remote:
Maximum range:
9600 m
Range level:
Maximum height range:
6300 m
effective Range:
Effective range:
3500 m
firing Rate theoretical:
Theoretical rate of fire:
2x 420-450 blows/min.
Rate of fire practical:
Practical rate of fire:
2x 100 blows/min.
Barrel:
Barrel:
 
Caliber:
Calibre:
30 mm
Weight with úsťovou brake:
Weight with a muzzle brake:
78,2 kg
Length with úsťovou brake:
Length with muzzle brake:
2357 mm
Length without made the brakes:
Length without muzzle brake:
2190 mm
the Length of the grooved part:
Length of bore:
1985 mm
the Number of grooves:
The Number of grooves:
16
Climb:
Rifling grooves:
800 mm
the Width of the groove:
Width of groove:
3.6 mm
the Length of the cartridge chamber of commerce:
Length of the chamber:
204 mm
the Supply of the cannon:
Supplying arms ammunition:
 
Schránkový tray:
Detachable cartridge magazine:
up to 50 pieces of ammunition
Weight empty:
Weight of empty magazine:
27,5 kg
Weight after fill:
Weight of loaded magazine:
84,5 kg
Ammunition:
Ammunition:
 
Charge:
Cartridge:
30x211 mm
the Weight of the ammo:
Weight of cartridge:
up to 1,14 kg
the Mass of the projectile:
The Weight of a projectile:
0,435 kg
Bullet:
A projectile:
30-JFSv-53 - shock trhavá is stopovkou
Bullet:
A projectile:
30-JNhSv-53 - replacement is stopovkou
the Mass of the projectile:
The Weight of a projectile:
0,425 kg
Bullet:
A projectile:
30-JPZSv-53 - protipancéřová incendiary is stopovkou
Subsidies ammunition:
Subsidies ammunition:
800 pieces
In the bunker saved:
The Number of cartridges in magazines:
400 pieces
In truhlících saved:
The Number of cartridges in boxes:
400 pieces
the Number of allocated containers:
The Number of allocated cartridge magazines:
8 pieces
the Number of allocated truhlíků:
The Number of allocated cartridge box:
8 pieces (after 50 hub) or 10 pieces (after forty-hub)
a Way of keeping a fire:
Method of keeping fire:
 
Řididla:
Primary Controls:
mechanical with 3 transfers
Drive řididel:
Propulsion of Primary Controls:
an electric motor, or manually
Batting:
Trigger:
foot electromagnetic, or mechanical
the Bottom of the gun-carriage:
Basic structure:
 
the Extent of the protrusion of the hoist:
Range of the ejection jack:
200 mm
the Extent of insertion of the jack:
Range decline jack:
90 mm
the Gun in a horizontal position on the slope:
Basic structure in horizontal position on and hillside:
the Width of the skis:
Width of the skid:
155 mm
Note:
Note:
 
Throw shells into the sides:
Throwing the empty cartridges in sideways:
5 to 15 m according to the speed of shooting and elevation
Version:
Version:
30mm PldvK vz. 53/59, vz. 53/59 M and vz. 53/59 B
Sources:
Sources:
Military historical archive, fund MNO ATS, 1959 (1964), a component of: čj. 21822/NTV-59 "Lizard"
Works-22-17: 30mm potiletadlový dvojkanón vz.53/59, MNO Prague 1964, ISBN does not
Works-22-31: 30mm anti-aircraft dvojkanon vz 53/59M, MNO, Prague 1977, ISBN does not
Works-22-37: 30mm anti-aircraft dvojkanón vz.53/59, Repair, MNO Prague 1974, ISBN does not
Works-22-70: 30mm anti-aircraft dvojkanón vz.53/59M and 53/59B, Nursing, weapon parts, MNO Prague 1985,
ISBN no
Lubomír Popelínský: the Czechoslovak automatic weapons and their makers, Our troops, Prague 1999,
ISBN 80-206-0567-3
Ivan Hamtil, Lubomír Popelínský: the Current status of the arms of the PLV ACR and the possibility of its modernization, in the Military rozhledy 2002, no 3, AVIS-MO Prague, ISSN 1210-3292

Vysvětlivky:
ZKJV Plants Clement Jefremoviče Vorošilova (formerly Škoda works Dubnica nad Vahom)
Dubnica - Kubra branch ZKJV (later Strojárne 9. maya Trenčín)
ZŘR Races of the October revolution and Wollongong (formerly Zbrojovka Vsetín)
.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#485082Version : 0
MOD
30 mm self-propelled protilietadlový dvojkanón PLDvK vz. 53/59 is umiestnený on pancierovanom kolesovom chassis of the car Praga V3S, konštrukčne vychádza of ťahaného protilietadlového dvojkanónu vz. 53.

Vo vehicle nie is built zariadenie on the protection of the occupants before účinkami WMD. Versions with kanónmi is konštruovaná ako snímateľná, what allows použitie this system in stacionárnom transfer. Cannons got odmer full 360° and námer is in the range of from -2° to +85°. On pozemné ciele he can účinne pôsobiť to vzdialenosti 2000 m.

On začiatku production PLDvK vz. 53/59 securing the Air opravovne Olomouc and from the half year 1959 Strojárne 9. maya in Trenčíne - Kubrej (TOS Trencin). Management vyzbrojovania assumed pre needs čs. the army of about 900 kusov 30 mm PlDvK pattern 53/59. Tie spočiatku tvorili armament protilietadlových delostreleckých čiat, motostreleckých práporov and neskôr protilietadlových delostreleckých batérií motostreleckých and tank plukov. Simmilar sa nachádzali vo armament firing batérií letiskových práporov letiskového zabezpečenia. The quality PlDdvK vz. 53/59 svedčí skutočnosť that came in the 1988 sa ich vo arsenal ex-federálnej čs. army nachádzalo approximately 700 kusov.


Source : Turza Peter, Successful jašterka str. 26 Defense 2012 no 1 MO SR - ISSN 1336-1910

Photo : Mihálik Miroslav VHM of the military history institute.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Exponát v hale VHM Piešťany.

Exponát v hale VHM Piešťany.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Exponát VHM VHÚ Piešťany

Exponát VHM VHÚ Piešťany
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#423380Version : 0
The total pohľad on the vz.53/59 with popisom komponentov..
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Celkový pohľad

Celkový pohľad
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#206298Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

PLDvK vz. 53/59 z výzbroje české armády, 1997. Poslední Ještěrky byly z výzbroje české armády vyřazeny k 31. prosinci 2003.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#4791Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

PLDvK vz. 53/59, Bahna 2003, květen 2003. Vozidlo pochází ze sbírek Vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - (©Radek Havelka)

(©Radek Havelka)
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - (©Radek Havelka)

(©Radek Havelka)
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#69941Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

PLDvK vz.53/59, oslavy 100 let o založení VVP, Milovice, květen 2004.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#83684Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Něco málo... v květnu jsem vyřazoval 8 těchto strojů.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#99376Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

PLDvK vz. 53/59 z výzbroje OSSR.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#104260Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

PLDvK vz. 53/59 slovenské armády při přepravě po železnici.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#104345Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

"Vagonování" Ještěrky české armády, resp. nakládání na podvalník P-32.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#114280Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tak nás to dnes popadlo po práci a vytáhli jsme V3S Ještěrku a projeli jí cca 100km. Po 3 měsíční pauze chytla na škrtnutí a bez jediného zaváhání vyrazila na PVO. Akorát v ní bylo dnes docela dost teplo pro řidiče a velitele... Shocked


Beteer
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#117402Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ještěrka českého letectva vytažená z nedotknutelných zásob, 4. základna taktického letectva, Den otevřených dveří, Čáslav, 26.6.1999.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#214540Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

PLDvK vz.53/59 ze sbírek Vojenského historického muzea v Trenčíně (později přestěhovaného do Piešťan), vojenský veletrh IDEE 2002, Trenčín, květen 2002.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#222662Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Cihelna 2007, 18.8.2007.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#229012Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ještěrka v expozici kralického muzea
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#229137Version : 0
MOD
PLDvK vz. 53/59 former yugoslav armed forces, on the slides already in the camouflage of the Croatian army during the fighting in the Balkans in the nineties. The bright color scheme was used in the coastal areas (Dolomites, Karst).

[source:aaaaaa]Source: Croatian Army Vehicles 1991-1995, ISBN-953-219-025-4[/source:aaaaaa].
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#212743Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Další fotografie "balkánské" Ještěrky.


Fotogafie: archiv

CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#305098Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Náboje pro PLDvK vz. 53/59 (poslední 3 zprava) pro porovnání zleva: 30x155, 23x152 a 37x155 v řezu, moje sbírka.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#301530Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Munícia pre 30 mm PlDvk vz.53/59


Zdroj : Zápisník 1985
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Plnenie zásobníkov 30 mm muníciou.

Plnenie zásobníkov 30 mm muníciou.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#307451Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Lešany 2009, Přelouč
vlastní foto
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#318470Version : 0
MOD
PlDvK vz. 53/59 during nasadenie in Kosove.

Source: www.facebook.com
.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - PlDvK vz. 53/59 počas nasadenie v Kosove.

PlDvK vz. 53/59 počas nasadenie v Kosove.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#522960Version : 0
MOD
PLDvK vz. 53/59, Military újezd Brdy, Mud 2015, June 2015.

author: Josef Girls
.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#534639Version : 0
MOD
Two images of the Armed forces Demokratickej republic of the Congo. Under sourceand ide of the re-export of vozidiel, which vyradilo of equipment Serbia.

Source: www.facebook.com.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - 30mm PLDvK vz. 53/59

30mm PLDvK vz. 53/59
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - 30mm PLDvK vz. 53/59

30mm PLDvK vz. 53/59
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#539207Version : 0
MOD
.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#613545Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

30mm protilietadlový dvojkanón vz. 53/59(30mm PldvK vz.53/59)


Vážení,
z uspořádání protiletadlového kompletu vyplývá, že brněnští konstruktéři se inspirovali zbraňovými systémy à la Waffenträger Heuschrecke, z druhé světové války. Zbraňový komplet (pancéřovaný automobil Praga V3S + 30mm PldvK vz.53/59) byl vyvíjen v brněnské Konstruktě. Zbraň byla navržena jako stacionární palebné postavení, které bylo možné převážet na zadní plošině opancéřovaného nosiče. Vozidlo nesloužilo jen k přepravě, ale umožňovalo střelbu i během krátkých zastávek. Robustně konstruovaná spodní lafeta byla vybavena dvěma kluznicemi, které zjednodušovaly manipulaci. Pomocí navijáku, bylo možné tuto zbraň spustit, či vyzdvihnou. V případě nutnosti kluznice umožňovaly i vlečení za vozidlem, za podmínky, že rychlost smyku nepřekročí 20 km/h.


Modernizace
Jsou známy tři, ale nesměřovaly k odstranění závažných nedostatků zbraně. Například, zaměřovače vz. 47, či vz. 61/30, nebyly nahrazeny elektronickými přístroji, které by umožnily boj v noci a za ztížených povětrnostních podmínek.


Poznámka
Fotografie převzaty a upraveny z níže uvedených zdrojů.


Zdroje
https://forum.presscont.eu/viewtopic.php?f=41&t=202
https://svsm.org/gallery/m-53-59
www.chmelar-diorama.cz
https://www.jesterka.wz.cz/ttd_zbran.htm
www.militaryphotos.net!
www.vkpvt.estranky.cz
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Modelářská rekonstrukce, autor: Ing. Ivan Repček.

Modelářská rekonstrukce, autor: Ing. Ivan Repček.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Autor: Východočeský klub přátel vojenské techniky, Hradec Králové.

Autor: Východočeský klub přátel vojenské techniky, Hradec Králové.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Autor: Ing. František Jakubec.

Autor: Ing. František Jakubec.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Pohled do prostoru střelce. Autor: Alex Burlyga.

Pohled do prostoru střelce. Autor: Alex Burlyga.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Autor: Aleš Chmelař.

Autor: Aleš Chmelař.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Autor: Alex Burlyga.

Autor: Alex Burlyga.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Zasunutý zvedák spodní lafety.

Zasunutý zvedák spodní lafety.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#485289Version : 0
MOD
PLDvK vz. 53/59, probably cvičenie Vltava 66.

Pre odborníkov : expanded "boforsové" vyústenie main. Vie niekto about this more ?.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - Typ kanónu : ...

Typ kanónu : ...
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#259167Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Poměrně hrozivý pohled a být na špatné straně tak asi i poslední.
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#92635Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Chtěl bych se zeptat, jestli už byla "Ještěrka" vyřazena ze stavu naší armády. Jestli ano, tak by mě zajímalo, čím ji chce AČR nahradit...
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#299276Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote - Miroslav Hlavatý :

Pre odborníkov : rozšírené " boforsové " vyústenie hlavní. Vie niekto o tom viac ?
Niečo takéto som videl na Juhoslovanských Jašterkách - tie mali od výrobcu označenie myslím vz. 53/59B ? Ale momentálne na potvrdenie nemám zdroje, naviac na snímkoch z konfliktu v 90. rokoch mali aj tieto kanóny štandartnú úsťovú brzdu.


K náhrade Jašteriek v armáde - myslím že v ČR ich nahradili rakety RBS-70 (a v SR Igla). Pôvodne mal byť náhradou komplet Strop, ale ten bol zrušený v ČR v roku 1994 (v SR jeho nástupca Brams myslím až v roku 2004).
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#299280Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote - Miroslav Hlavatý :

Pre odborníkov : rozšírené " boforsové " vyústenie hlavní. Vie niekto o tom viac ?Ináč, keď ste niekto videli film Za nepriateľskou líniou, tak v ňom tie PLdvK majú také vyústenie. Hádam zoženiem aj nejaké foto .... Very Happy
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#299282Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Někde jsem (ale již dávno) četl, že tahle zbraň byl v jistých počtech ve výzbroji i rakouské armády (vedle PTK 85 mm, vz. 52). Je to pravda ??
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#484721Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

pretože na tento web sa nedajú priamo zavesiť videá, robím pokus s animovaným GIF formátom, teraz 30mm PLdvK vz.53/59 na cvičení Štít 1972, čo vy na to


pozn FiBe: ale jde to, formátovací [*video*][*/video*] resp. [*youtube*][*/youtube*] bez hvězdiček
CZK - vz. 53/59 (30 mm PLDvK) - batéria 30-tok v akcii

batéria 30-tok v akcii
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#568159Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ok, čiže aj videá ktoré nie sú na YOU TUBE?
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#568183Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ne ne, zatim to jde jen pres youtube, je to asi nejspolehlivejsi ... na hostovani vetsiho mnozstvi videi bohuzel nemame kapacitu (nejde jen o prostor, ale i konvertovani do spravneho formatu atd), takze dat to na youtube a pak sem vlozit jen patricny kod je nejlepsi reseni Smile
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-59-30-mm-PLDvK-t1117#568287Version : 0
MOD