Caproni Ca.100

     
Název:
Name:
Caproni Ca.100 Caproni Ca.100
Originální název:
Original Name:
Caproni Ca.100
Kategorie:
Category:
cvičný letoun trainer aeroplane
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1928-DD.09.1935 Aeroplani Caproni SA, Milano-Taliedo /
DD.11.1932-DD.04.1934 Società Italiana Ernesto Breda per Costruzioni Meccaniche, Sesto San Giovanni /
DD.01.1934-DD.03.1936 SA Cantieri Aeronautici Bergamaschi, Ponte San Pietro /
DD.03.1935-DD.06.1935 SA Aeronautica Macchi, Varese /
DD.07.1935-DD.06.1937 Compagnia Nazionale Aeronautica SA, Roma /
DD.MM.193R-D.MM.193R Caproni Aeronautica Peruana SA, Las Palmas
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1928-DD.MM.1937
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
690:
Caproni 225
Breda 158
Bergamasca 76 + 25 Idro
Macchi 36 Idro
CNA 150
CAP 12
První vzlet:
Maiden Flight:
DD.MM.1928
Osádka:
Crew:
2
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání CTOL - conventional take-off and landing
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
dvouplošník biplane
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické conventional
Podvozek:
Undercarriage:
pevný fixed
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola wheels
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
500 kg 1102 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
? kg ? lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
769 kg 1695 lb
Rozpětí:
Wingspan:
10,00 m 32ft 9,69in
Délka:
Length:
7,30 m 23ft 11,39in
Výška:
Height:
2,73 m 8ft 11,48in
Plocha křídla:
Wing Area:
24,44 m2 263.07 ft2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
? kg/m2 ? lb/ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový piston
Počet motorů:
Number of Engines:
1
Typ:
Type:
Colombo S.53 o výkonu 66 kW/90 k, nebo
Colombo S.63 o výkonu 63 kW/85 k, nebo
Isotta Fraschini Asso 80 Ri o výkonu 77 kW/105 k, nebo
Fiat A.50 o výkonu 63 kW/85 k, nebo
Cirrus Hermes o výkonu 78 kW/106 k, nebo
Walter NZ-120 o výkonu 99 kW/135 k
...
dvoulistá dřevěná vrtule
Colombo S.53, power 89 hp, or
Colombo S.63, power 84 hp, or
Isotta Fraschini Asso 80 Ri, power 104 hp, or
Fiat A.50, power 84 hp, or
Cirrus Hermes, power 105 hp, or
Walter NZ-120, power 133 hp
...
two-bladed wooden propeller
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
89 l
36 l pomocná nádrž
19.5 Imp gal / 23.5 US gal
8 Imp gal / 9.5 US gal auxiliary tank
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
180 km/h v ? m 111.8 mph in ? ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
? km/h v ? m ? mph in ? ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s ? ft/min
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
25 min do 3000 m 25 min to 9843 ft
Operační dostup:
Service Ceiling:
4500 m 14764 ft
Dolet:
Range:
600 km 372.8 mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
? km ? mi
Výzbroj:
Armament:
- -
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
Data odpovídají strojům s motory Colombo S.63 -
Zdroje:
Sources:
Apostolo, Giorgio. Caproni Ca.100, Ali d´Italia Mini 2. La Barcarella Aeronautica, Torino 1999.
www.alieuomini.it
URL : https://www.valka.cz/Caproni-Ca-100-t1152#514100 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Caproni Ca.100


Zdroje :
www.fmboschetto.it
http://www.mts.net/~royb/112_photos_page_4.html

Caproni Ca.100 -


Caproni Ca.100 -


URL : https://www.valka.cz/Caproni-Ca-100-t1152#254426 Version : 0
upload.wikimedia.org
.
Caproni Ca.100 - Ca.100 Idro v Museo dellaeronautica Gianni Caproni, Trento.

Ca.100 Idro v Museo dell'aeronautica Gianni Caproni, Trento.
URL : https://www.valka.cz/Caproni-Ca-100-t1152#514103 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more