Carro Veloce 33 Carro Radio (od roku 1940 L 3/33 CR)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fiat-Ansaldo Carro Veloce 33 Carro Radio


Niekoľko vozidiel C.V. 33 bolo upravených ako veliteľské vozidlá. Dostali rádiostanicu Marelli RF 3 CV resp. RF-1-CA (umiestnená bola v zadnej časti korby) a bola im vymontovaná výzbroj (na niektorých fotkách však vidno hlaveň, čo naznačuje buď atrapu, alebo u niektorých kusov výzbroj zostala). Od klasických C.V. 33 sa opticky líšia najmä prútovou oblúkovou anténou.


zdroj: http://mailer.fsu.edu/~akirk/tanks/
Carro Veloce 33 Carro Radio (od roku 1940 L 3/33 CR) -


URL : https://www.valka.cz/Carro-Veloce-33-Carro-Radio-od-roku-1940-L-3-33-CR-t65371#232633 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more