Carter, Alfred Williams

     
Příjmení:
Surname:
Carter Carter
Jméno:
Given Name:
Alfred Williams Alfred Williams
Jméno v originále:
Original Name:
Alfred Williams "Nick" Carter
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major Major
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.04.1894 Fish Creek, Alberta /
29.04.1894 Fish Creek, Alberta /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.12.1986 Vancouver /
17.12.1986 Vancouver /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky 10. námořní perutě RNAS
- velitel 1601. kadetního křídla letectva
- flight commander of No. 10 Naval Squadron RNAS
- commander of No. 1601 Air Force Cadet Wing
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- kanadské letecké eso a ničitel balónu 1. sv. v. se 17 sestřely [10 sražených do neřízeného pádu (9 sám, 1 sdílel), 4 zničené (3 sám, 1 sdílel), 1 zničený v plamenech (sám) a 1 zajatý (sám)], z toho 1 balón (sám, zničen)
- v roce 1939 založil společně s Alanem Duncanem Bell-Irvingem první leteckou kadetní peruť v Kanadě, známou jako 1601. kadetní křídlo letectva
- byl prvním národním prezidentem Ligy kanadských leteckých kadetů
- canadian flying ace and balloon buster of WW1 with 17 claims [10 driven out of control (9 solo, 1 shared), 4 destroyed (3 solo, 1 shared), 1 destroyed in flames (solo) and 1 captured (solo)], thereof 1 balloon (solo, destroyed)
- in 1939 along with Alan Duncan Bell-Irving, formed the first Air Cadet Squadron in Canada which at the time was known as the 1601 Air Force Cadet Wing
- was first National President of the Air Cadet League of Canada
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Carter-Alfred-Williams-t237086#655274 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Carter Carter
Jméno:
Given Name:
Alfred Williams Alfred Williams
Jméno v originále:
Original Name:
Alfred Williams "Nick" Carter
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1917 Letecká škola bratrů Thomasů v St. Augustine
DD.MM.RRRR-DD.MM.1917 Thomas Brothers' School of Aviation in St. Augustine
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
23.12.1915-DD.MM.RRRR Královská námořní letecká služba
DD.MM.1916-DD.MM.1917 3. námořní křídlo RNAS (pilot)
DD.MM.1917-DD.06.1917 3. námořní peruť RNAS (pilot)
DD.06.1917-01.04.1918 10. námořní peruť RNAS (velitel letky)
01.04.1918-DD.MM.1918 210. peruť RAF (velitel letky)
DD.MM.RRRR-DD.04.1922 letecký výbor
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR 1601. kadetní křídlo letectva (velitel)
23.12.1915-DD.MM.RRRR Royal Naval Air Service
DD.MM.1916-DD.MM.1917 No. 3 Naval Wing RNAS (pilot)
DD.MM.1917-DD.06.1917 No. 3 Naval Squadron RNAS (pilot)
DD.06.1917-01.04.1918 No. 10 Naval Squadron RNAS (flight commander)
01.04.1918-DD.MM.1918 No. 210 Squadron RAF (flight commander)
DD.MM.RRRR-DD.04.1922 Air Board
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR No. 1601 Air Force Cadet Wing (commander)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Carter-Alfred-Williams-t237086#655277 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more