Čermák, Jan /1911-1987/

     
Příjmení:
Surname:
Čermák Čermák
Jméno:
Given Name:
Jan Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Čermák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.03.1911 Svatý Jan nad Malší /
23.03.1911 Svatý Jan nad Malší /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.05.1987 Brno /
04.05.1987 Brno /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 312. perutě
velitel 134. křídla
Commander No. 312 Squadron
Commander No. 134 Wing
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Rajlich J.: Na nebi hrdého Albionu, část 5, Svět křídel, Cheb 2003, ISBN 80-86808-01-7
www.312raf.com
URL : https://www.valka.cz/Cermak-Jan-1911-1987-t68677#240847 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Čermák Čermák
Jméno:
Given Name:
Jan Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Čermák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Obchodní akademie, České Budějovice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1931-DD.MM.1932 Škola pro důstojníky letectva v záloze, Prostějov
DD.MM.1933-01.07.1935 Vojenská akademie, Hranice
DD.MM.1937-DD.MM.1938 stíhací kurs, Prostějov
DD.MM.1931-DD.MM.1932
DD.MM.1933-01.07.1935 Military Academy, Hranice
DD.MM.1937-DD.MM.1938
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
02.07.1935 poručík
DD.MM.1940 nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR štábní kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.1945 podplukovník
DD.MM.1948 plukovník
02.07.1935 Lieutenant
DD.MM.1940 1st Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Staff Captain
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.1945 Lieutenant Colonel
DD.MM.1948 Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
02.07.1935-DD.09.1938 Letka 3./1
DD.09.1938-DD.MM.1939 Letka 34./1
DD.MM.RRRR-DD.01.1940 Výcvikové středisko Avord
DD.01.1940-17.05.1940 Stíhací výcvikové středisko Chartres
17.05.1940-01.07.1940 Stíhací skupina III/3
21.09.1940-19.05.1941 312. peruť
19.05.1941-21.07.1941 velitel letky B 313. perutě
21.07.1941-03.05.1942 velitel letky A 312. perutě
03.05.1942-01.01.1943 velitel 312. perutě
01.01.0943-01.04.1944 styčný důstojník při Velitelství stíhacího letectva
01.04.1944-12.05.1944 velitel 134. polního letiště
12.05.1944-12.07.1944 velitel 134. křídla
12.07.1944-30.09.1944 stáž u 135. křídla
30.09.1944-DD.MM.1945 Inspektorát čs. letectva
30.09.1945-19.11.1945 312. peruť
19.11.1945-DD.MM.RRRR přednosta operační skupiny 1. oddělení na HŠ VL
01.12.1946-DD.MM.1948 zatímní velitel 4. letecké divise
27.02.1948-01.06.1948 velitel 2. letecké divise
01.06.1948-14.01.1949 zatímní velitel 3. letecké divise
02.07.1935-DD.09.1938 3rd Flight
DD.09.1938-DD.MM.1939 34th Flight
DD.MM.RRRR-DD.01.1940
DD.01.1940-17.05.1940 CIC Chartres
17.05.1940-01.07.1940 Groupe de Chasse III/3
21.09.1940-19.05.1941 No. 312 Squadron RAF
19.05.1941-21.07.1941 No. 313 Squadron RAF - Commander of the "B" Flight
21.07.1941-03.05.1942 No. 312 Squadron RAF - Commander of the "A" Flight
03.05.1942-01.01.1943 No. 312 Squadron RAF - Commander
01.01.0943-01.04.1944 Fighter Command - Liaison Officer
01.04.1944-12.05.1944 No. 134 Airfield RAF - Commander
12.05.1944-12.07.1944 No. 134 (Czechoslovak) Wing RAF - Commander
12.07.1944-30.09.1944 No. 135 Wing RAF
30.09.1944-DD.MM.1945 Czechoslovak Inspectorate General
30.09.1945-19.11.1945 No. 312 Squadron RAF
19.11.1945-DD.MM.RRRR
01.12.1946-DD.MM.1948 4th Air Division - Commander (Temporary)
27.02.1948-01.06.1948 2nd Air Division - Commander
01.06.1948-14.01.1949 3rd Air Division - Commander (Temporary)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
ev. číslo v RAF - 84666
hodnost v RAF - Wing Commander

18.06.1939 - odchod do exilu
RAF No. - 84666
RAF Rank - Wing Commander
Zdroje:
Sources:
Rajlich J.: Na nebi hrdého Albionu, část 5, Svět křídel, Cheb 2003, ISBN 80-86808-01-7
Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Praha : Ministerstvo obrany ČR-AVIS, 2005. ISBN 80-7278-233-9
http://www.army.cz/acr/raf/seznam/c.htm
URL : https://www.valka.cz/Cermak-Jan-1911-1987-t68677#311853 Version : 0
Jan Cermak - air victory

date time
type of aeroplane
instead
adversary
13.06.1940 Many D. 520 around RomillyHe 111 destroyed in cooperation
08.06.1944
13.35
Spitfire LF Mk.IXC MK244 DU-Z
Mézidon
Fw 190 destroyed
08.06.1944
13.35
Spitfire LF Mk.IXC MK244 DU-Z
16-24 km ne of Caen
Fw 190 damaged

source
Rajlich, J.: In the sky proud Albion, part 5, World of wings, Cheb 2003, ISBN 80-86808-01-7
.
URL : https://www.valka.cz/Cermak-Jan-1911-1987-t68677#433196 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more