Main Menu
User Menu

Military history website

České země v éře 1. republiky, II. díl, 1930–1936

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Z. Kárník


Po vylíčení let 1918–29 ve 2. dílu tentokrát historik prof. Z. Kárník předkládá pestrý obraz politických a hospodářských dějin i běžného života v národnostně pestrém Československu zasaženém celosvětovou krizí a poté nástupem nacismu. V redakci už je i závěrečný svazek, který spolu s vylíčením let 1937–38 zahrne i přílohy a jmenný rejstřík spojující celé dílo.


1. vyd., váz., 580 stran, na 110 obr., 490,- Kč
URL : https://www.valka.cz/Ceske-zeme-v-ere-1-republiky-II-dil-1930-1936-t6036#14092Version : 0
MOD