České země v éře 1. republiky, II. díl, 1930–1936

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Z. Kárník


Po vylíčení let 1918–29 ve 2. dílu tentokrát historik prof. Z. Kárník předkládá pestrý obraz politických a hospodářských dějin i běžného života v národnostně pestrém Československu zasaženém celosvětovou krizí a poté nástupem nacismu. V redakci už je i závěrečný svazek, který spolu s vylíčením let 1937–38 zahrne i přílohy a jmenný rejstřík spojující celé dílo.


1. vyd., váz., 580 stran, na 110 obr., 490,- Kč
URL : https://www.valka.cz/Ceske-zeme-v-ere-1-republiky-II-dil-1930-1936-t6036#14092 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more