Main Menu
User Menu

Military history website

Chán, Abdulkádir

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dr. Abdulkádir Chán
Dr. Abdul Qadeer Khan1936-- vědec, metalurg
- všeobecně známý jako otec pákistánského jaderného programu
- za své zásluhy obdržel vyznamenání Hilál-i-Imtijáz a dvakrát Nišan-i-Imtijáz(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Chan-Abdulkadir-t67257#237790Version : 0
MOD