Main Menu
User Menu

Military history website

Chemická četa [1952-1955]

Chemical Platoon

     
Název:
Name:
Chemická četa
Originální název:
Original Name:
Chemická četa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1955
Nástupce:
Successor:
Četa chemické ochrany
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1952-09.05.1955 Výsadková brigáda
09.05.1955-01.11.1955 22. výsadková brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1952-01.11.1953 Košice, kasárny /
01.11.1953-01.11.1955 Prešov, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1952-01.11.1953 VÚ 8280 Košice
01.11.1953-01.11.1955 VÚ 8280 Prešov
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Chemicka-ceta-1952-1955-t187322#545188Version : 0
MOD