Main Menu
User Menu

Military history website

Chetitská říše - přehled panovníků novochetitské říše

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Králové novochetitské říše


Tutchalija III. (kolem 1385 př.n.l.)
Šuppiluliuma I. (1370 - 1330 př.n.l.)
Arnuvanda II. (1330 - 1322 př.n.l.)
Muršili II. (1322 - 1300 př.n.l.)
Muvatalli II. (1300 - 1280 př.n.l.)
Muršili III. (1280 - 1275 př.n.l.)
Chattušili III. (1275 - 1250 př.n.l.)
Tutchalija IV. (1250 - 1220 př.n.l.)
Arnuvanda III. (kolem 1220 př.n.l.)
Šuppiluliuma II. (kolem 1200 př.n.l.)


Chetitská říše byla zničena tzv. mořskými národy a Kašky pravděpodobně mezi lety 1190-1185 př.n.l..Zdroj:
Prosecký, Jiří. Heller, Jan. Charvát, Petr. Nováková, Nea. Peečířová, Jana. Pecha, Lukáš. Sadek, Vladimír. Součková, Jana. Encyklopedie Starověkého Předního Východu
Praha: Libri 1999 ISBN 80-85983-58-3
URL : https://www.valka.cz/Chetitska-rise-prehled-panovniku-novochetitske-rise-t66910#236623Version : 0