Main Menu
User Menu

Military history website

Chetitská říše - přehled panovníků starochetitské říše

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Králové starochetitské říše


Chattušili I. (1650-1620 př.n.l.)
Muršili I. (1620-1590 př.n.l.)
Telipinu (kolem 1525 př.n.l.)
Muvatalli I.
Tarchuvaili
Tutchalija I. (kolem 1470 př.n.l.)
Chattušili II. (kolem 1450 př.n.l.)
Tutchalija II. (kolem 1455 př.n.l.)
Arnuvanda I.-Ašmunikal (kolem 1440 př.n.l.)


Zdroj:
Prosecký, Jiří. Heller, Jan. Charvát, Petr. Nováková, Nea. Peečířová, Jana. Pecha, Lukáš. Sadek, Vladimír. Součková, Jana. Encyklopedie Starověkého Předního Východu
Praha: Libri 1999 ISBN 80-85983-58-3
URL : https://www.valka.cz/Chetitska-rise-prehled-panovniku-starochetitske-rise-t66909#236622Version : 0