Chisholm, William Lawrence

     
Příjmení:
Surname:
Chisholm Chisholm
Jméno:
Given Name:
William Lawrence William Lawrence
Jméno v originále:
Original Name:
William Lawrence "Red" Chisholm
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major Squadron Leader
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.08.1916 Berwick, Nové Skotsko /
29.08.1916 Berwick, Nova Scotia /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.03.2005 Kentville, Nové Skotsko /
07.03.2005 Kentville, Nova Scotia /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- kanadské letecké eso 2. sv. v. s 6 samostatnými sestřely, 2 sdílenými, 4 pravděpodobnými a 4 poškozenými (6+2-4+0-4+0) - canadian flying ace of WW2 with 6 solo claims, 2 shared, 4 probable and 4 damaged (6+2-4+0-4+0)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://www.cieldegloire.fr/003_chisholm_w_l.php
www.canadaveteranshallofvalour.com
https://acesofww2.com/can/aces/chisholm/
URL : https://www.valka.cz/Chisholm-William-Lawrence-t67092#649635 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Chisholm Chisholm
Jméno:
Given Name:
William Lawrence William Lawrence
Jméno v originále:
Original Name:
William Lawrence "Red" Chisholm
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
30.06.1940-29.08.1940 No. 2 ITS
30.08.1940-03.11.1940 No. 3 EFTS
04.11.1940-28.01.1941 No. 1 SFTS
05.03.1941-20.09.1941 7. škola bombardovaní a letecké střelby
20.09.1941-05.11.1941 56. operační výcviková jednotka
03.12.1944-06.03.1945 válečná štábní kolej
30.06.1940-29.08.1940 No. 2 ITS
30.08.1940-03.11.1940 No. 3 EFTS
04.11.1940-28.01.1941 No. 1 SFTS
05.03.1941-20.09.1941 No. 7 Bombing and Gunnery School
20.09.1941-05.11.1941 No. 56 Operational Training Unit
03.12.1944-06.03.1945 War Staff College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
13.11.1941 poručík
01.10.1942 nadporučík
02.12.1942 kapitán
01.05.1945 major
13.11.1941 Pilot Officer
01.10.1942 Flying Officer
02.12.1942 Flight Lieutenant
01.05.1945 Squadron Leader
Průběh vojenské služby:
Military Career:
05.11.1941-16.04.1943 92. peruť RAF (pilot)
24.06.1943-DD.MM.RRRR návrat do Kanady
13.08.1943-27.02.1944 nábor ve Winnipegu a Halifaxu
26.02.1944-03.04.1944 4. absolventská výcviková škola leteckých osádek (štábní důstojník)
03.04.1944-26.10.1944 1. absolventská výcviková škola leteckých osádek (štábní důstojník)
26.10.1944-03.12.1944 3. výcvikové ústřední velitelství
06.03.1945-30.10.1945 velitelství královského kanadského letectva
05.11.1941-16.04.1943 No. 92 Squadron RAF (pilot)
24.06.1943-DD.MM.RRRR return to Canada
13.08.1943-27.02.1944 Recruiting in Winnipeg & Halifax
26.02.1944-03.04.1944 No. 4 Aircrew Graduate Training School (staff officer)
03.04.1944-26.10.1944 No. 1 Aircrew Graduate Training School (staff officer)
26.10.1944-03.12.1944 No. 3 Training Command Headquarters
06.03.1945-30.10.1945 RCAF HQ
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://www.cieldegloire.fr/003_chisholm_w_l.php
www.canadaveteranshallofvalour.com
https://acesofww2.com/can/aces/chisholm/
URL : https://www.valka.cz/Chisholm-William-Lawrence-t67092#649638 Version : 0
Squadron Leader William Lawrence "Red" Chisholm


RCAF No.J15044


* August 29, 1916, Berwick, Nova Scotia


Fighter pilot


Units: 92nd, 80th Squadrons
Types used: Hurricane Mk.II, Spitfire Mk.V
Battlefield: North Africa
Victory: 6+2-4-4
Period: July 1942 - March 1943
Types claimed: Bf 109 F (7x), C.202
Honours: DFC & bar (1.2. and 23.2. 1943)


Prameny:
Shores C., Williams C.: Aces High, Grub Street , London, 1994
Shores C.: Aces High, volume 2, Grub Street , London, 1999
http://acesofww2.com/Canada/Canada.htm
URL : https://www.valka.cz/Chisholm-William-Lawrence-t67092#237298 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more