Main Menu
User Menu

Military history website

Chlóracetofenón (CN)

Chloracetofenon

CHLÓRACETOFENÓN (CN)
(tear-producing substance)

Chlóracetofenón sa considered zastaralú slzotvornú substance and väčšinou bol nahradený chlorbenzalmalondinitrilom (EN), who is účinnejší and at the same time change toxic. In zasiahnutých chlóracetofenón spôsobuje sčervenanie and pain of the eyes along with blurry videním. In pľúcach can tell spôsobiť edema (opuch) and at high koncentráciách like aj pľuzgiere on pokožke. Through the use of a veľkého quantity of chlóracetofenónu in uzavretom priestore can tell dôjsť to serious zraneniam, or the like, to death zasiahnutých.

basic information:
názov: chlóracetofenón
označenie: CN
ďalšie names:
registračné CAS number: 532-27-4

fyzikálne and chemical characteristics:
chemical názov: 2-chlóracetofenón
formula: C6H5-CO-CH2-Cl
molecular hmotnosť: 154,59
common fyzikálny status: bezfarebná when biela kryštalická substance
smell: sharp, irritating
boiling point: 244-248°C
temperature topenia: 54-57°C
density: ?
pressure couple:
345,8 mPa pri 0°C
545,3 mPa pri 20°C
temperature vzplanutia: 118°C
decomposition temperature: ?
rozpustnosť: soluble in need, benzéne and sírouhlíku
hydrolysis: slow to form chlorovodíka
[b:him]a lover's pri uskladnení: sensitive to vlhkosť, cannot be skladovať in the environment, where they are amíny, alcohols, water, or para
reakcie with kovmi and other materiálmi: mierne korozívny eyes kovom

toxicity:
eyes: dráždenie
skin: dráždenie
vdychovanie: dráždenie
protection: the protective mask and ordinary poľné oblečenie, ktoré n aj neck, zápästia and members of the
type of substance: outdated fabric on the potláčanie nepokojov
účinok: instant

the estimation of toxicity:
the effective dose ED50: 80 mg.min./m3
letálna dose LD50: 8500-25000 mg.min./m3

sources:
www.chemicalbook.com
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Weapons of mass ničenia - aktuálna security threat, INŠTITÚT the directional control AND DEFENSIVE ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005.
URL : https://www.valka.cz/Chloracetofenon-CN-t8278#381851Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zapach po kvetoch jabloni. Zasahuje oči ,kožu a dychaciu sustavu. Učinna davka pri vdychnuti je 61000 mg na osobu
URL : https://www.valka.cz/Chloracetofenon-CN-t8278#23742Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

CN v tomto případě pravděpodobně znamená chloracetofenon. To jsem našla:
chloracetofenon (CN); Látka CS (CS); Látka CR (CR)


Charakteristické vlastnosti: Jedná se o bílé nebo nažloutlé krystalické látky bez zápachu, nebo s dráždivým zápachem po pepři. Tyto látky jsou málo rozpustné ve vodě, ale dobře rozpustné v organických rozpouštědlech. Význam mají hlavně pro policejní účely.


Účinky na organizmus: Bezprostředně po jejich zasažení dochází k prudkému podráždění očních spojivek doprovázené nezvladetelným slzením, nebo sliznice horních cest dýchacích, způsobující neovladatelný záchvat kašle. Některé z těchto látek ve větších koncentracích působí dráždivě i na kůži.


Příznaky zasažení: Celkové příznaky jsou charakteristické bolestmi hlavy, nevolností, zvracením, průjmy, krvácením z nosu a celkovým neklidem a pocitem strachu. Látky způsobují pálení a řezání v očích, slzení, opakující se křeč očních víček. Po opuštění zamořeného prostředí uvedené příznaky rychle mizí. Při vyšších koncentracích a delší expozici, mohou i tyto látky vyvolat podráždění horních cest dýchacích a očních spojivek. Na kůži postižený cítí pálení, kůže zarudne a vznikají puchýře až vředy.
Látka CS vyvolávají pocit řezání v nose, hltanu a hrtanu, dále pak prudký kašel, slinění a prudkou bolest za hrudní kostí. Současně jsou podrážděny oči, zasažený zvrací, má bolest hlavy, zubů a kloubů. Zasažení bývají obvykle vzrušeni, ojediněle jeví až známky duševního onemocnění.


Zásady první pomoci: Při zasažení dráždivými látkami je nutnost vdechování čichacího excitansu. Dále je nutný výplach očí, nosu, úst a hrdla postiženého čistou vodou, 1-2% roztokem hydrogenuhličitanu sodného, borovou vodou nebo fyziologickým roztokem. Postiženému musíme zabránit v tom, aby si mnul oči.
URL : https://www.valka.cz/Chloracetofenon-CN-t8278#59270Version : 0