Cisárske manévre na Záhorí

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Cisárske manévre na Záhorí


Trvali od 10. do 16. septembra 1902. Pešiakov sa zúčastnilo 80 056, jazdcov 14 846 a 160 kanónov. Hlavné veliteľstvo východnej armády bolo v Senici. Ich veliteľom bol arcivojvoda Friedrich. Západná armáda mala veliteľstvo v Moravskom Sv. Jáne. Ich veliteľom bol arcivojvoda Franz Ferdinand. Bojová línia prebiehala po trase Holíč-Senica-Rohožník. Bojový terén tvorilo územie od rieky Myjavy (Šaštín) po vrch Havran nad Sobotišťom. V Šaštíne boli ubytovaný cisár a generalita. Prišli velitelia manévrov, náčelník generálneho štábu barón von Beck, hlavný inšpicient generál Rheinländer, aarciknieža Rainer, arciknieža Josef s vicemaršálom Klobučárom, minister vojny barón Krieghammer, minister honvédstva Géza Fejérváry a iní. Vojsko nastúpilo do východiskových postavené 10. septembra. Na druhý deň si po vyčerpávajúcom pochode odpočinuli. V piatok 12. septembra napoludnie dorazil do Šaštína vlak z Viedne s cisárom a množstvom hostí. Medzi inými to boli vojenský atašé z USA, Francúzska, Turecka, Egypta. Cisár o 15. hodine privítal na stanici pruského princa Wilhelma. V soboti 13. septembra sledoval cisár zrážku jazdy pri Kuklove. V nedeľu sa nebojovalo. V pondelok 15. septembra bol prezentovaný boj pechoty medzi Šaštínom a Borským Mikulášom. V utook sa mal odohrať dôležitý boj medzi Havranom, Sobotišťom, Kunovom, Rybkami a Častkovom. Na vrch Havran bolo sústredené delostrelectvo s odtiaľ cisár sledoval pohyby vojska, ktoré sa mali skočiť záverečným bojom. To sa však neuskutočnilo, pretože cisár dal predčasne odtrúbiť koniec. V Senici nechal cisár urobiť prehliadku nastúpenej jednotky a o jednej hodine popoludní nechal odtrúbiť koniec manévrov.


Zdroj: Historická revue č.8-9/2002
URL : https://www.valka.cz/Cisarske-manevre-na-Zahori-t66661#236076 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more