Main Menu
User Menu

Military history website

Cleveland, Howard Douglas

     
Příjmení:
Surname:
Cleveland
Jméno:
Given Name:
Howard Douglas
Jméno v originále:
Original Name:
Howard Douglas "Howie" Cleveland
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.07.1913 Vancouver /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 418. perutě RAF
- instruktor OTU 7
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- kanadský noční stíhací pilot 2. sv. v. se 4 samostatnými sestřely, 1 sdíleným, 5 zničených na zemi, 1 sdílený a 1 poškozený
- jeho navigátorem byl četař Frank Day
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://acesofww2.com/can/aces/cleveland.htm
www.cieldegloire.com
www.canadaveteranshallofvalour.com
URL : https://www.valka.cz/Cleveland-Howard-Douglas-t67093#649632Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Cleveland
Jméno:
Given Name:
Howard Douglas
Jméno v originále:
Original Name:
Howard Douglas "Howie" Cleveland
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1940-11.01.1941 No. 2 ITS
DD.01.1941-05.03.1941 No. 8 EFTS
DD.03.1941-22.06.1941 33. služební letecká výcviková škola
25.06.1941-DD.09.1941 Ústřední letecká škola v Trentonu
20.10.1943-01.01.1944 60. operační výcviková jednotka
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
24.06.1941 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.01.1944 major
DD.05.1945 podplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.05.1945-07.09.1945 Velitel : 418. peruť RCAF

Ručně vyplněné položky:
24.10.1940-DD.MM.RRRR Královské Kanadské letectvo
13.09.1941-25.06.1943 5. služební letecká výcviková škola (instruktor)
25.06.1943-08.10.1943 36. operační výcviková jednotka (instruktor)
01.01.1944-16.05.1944 418. peruť RAF (pilot)
16.05.1944-17.06.1944 internován ve Švédsku
21.10.1944-09.01.1945 7. operační výcviková jednotka (instruktor)
22.01.1945-18.04.1945 9. letecká armáda USAAF (přiřazen)
24.05.1945-15.09.1945 418. peruť RAF (velitel)
Vyznamenání:
Awards:

02.06.1944

Záslužný letecký kříž
Distinguished Flying Cross
Citace k Záslužnému leteckému kříži - DFC
Tento důstojník je extrémně efektivní velitel letky, jehož příklad kuráže a odhodlání jsou nejvíce inspirující. Provedl mnoho letů, včetně několika úspěšných letů proti pozemním cílům za dne. Při jedné z nich, major Cleveland asistoval při zničení tří nepřátelských letadel za letu a osobně poškodil jedno na zemi. Při jiné příležitosti, v dubnu 1944, tento důstojník vedl formaci letadel na velmi úspěšný let, během něhož poškodil tři letadla na letišti. Je statečný a silný vůdce, poskytl mnoho cenných služeb.

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Evropská hvězda leteckých osádek
Air Crew Europe Star
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://acesofww2.com/can/aces/cleveland.htm
www.cieldegloire.com
www.canadaveteranshallofvalour.com
URL : https://www.valka.cz/Cleveland-Howard-Douglas-t67093#649633Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Wing Commander Howard Douglas "Howie" Cleveland


RAF No.J5765


* 7. červenec 1913, Vancouver


Noční stíhací pilot


Jednotky: 418. peruť
Použité typy: Mosquito Mk.VI
Bojiště: západní Evropa
Vítězství: 4+1-0-0, 5+1-0-1 letadel na zemi
V období: únor - květen 1944
Nárokované typy: Go 242, He 111 Z, He 111 H, Ju 87, neidentifikovaný dvoumotorový letoun
Vyznamenání: DFC (2.6.1944)


Prameny:
Shores C., Williams C.: Aces High, Grub Street , London, 1994
Shores C.: Aces High, volume 2, Grub Street , London, 1999
http://acesofww2.com/Canada/Canada.htm
URL : https://www.valka.cz/Cleveland-Howard-Douglas-t67093#237300Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

S/Ldr "Howie" Cleveland před přídí svého Mosquita "Li'l Abner"
URL : https://www.valka.cz/Cleveland-Howard-Douglas-t67093#237301Version : 0
MOD