Cleveland, Howard Douglas

     
Příjmení:
Surname:
Cleveland Cleveland
Jméno:
Given Name:
Howard Douglas Howard Douglas
Jméno v originále:
Original Name:
Howard Douglas "Howie" Cleveland
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Wing Commander
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.07.1913 Vancouver /
07.07.1913 Vancouver /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 418. perutě RAF
- instruktor OTU 7
- commander of No. 418 Squadron RAF
- instructor of OTU 7
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- kanadský noční stíhací pilot 2. sv. v. se 4 samostatnými sestřely, 1 sdíleným, 5 zničených na zemi, 1 sdílený a 1 poškozený
- jeho navigátorem byl četař Frank Day
- canadian night fighter pilot of WW2 with 4 solo claims, 1 shared, 5 destroyed on the ground, 1 shared and 1 damaged
- his navigator was Sgt. Frank day
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://acesofww2.com/can/aces/cleveland.htm
www.cieldegloire.com
www.canadaveteranshallofvalour.com
URL : https://www.valka.cz/Cleveland-Howard-Douglas-t67093#649632 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Cleveland Cleveland
Jméno:
Given Name:
Howard Douglas Howard Douglas
Jméno v originále:
Original Name:
Howard Douglas "Howie" Cleveland
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1940-11.01.1941 No. 2 ITS
DD.01.1941-05.03.1941 No. 8 EFTS
DD.03.1941-22.06.1941 33. služební letecká výcviková škola
25.06.1941-DD.09.1941 Ústřední letecká škola v Trentonu
20.10.1943-01.01.1944 60. operační výcviková jednotka
DD.10.1940-11.01.1941 No. 2 ITS
DD.01.1941-05.03.1941 No. 8 EFTS
DD.03.1941-22.06.1941 No. 33 Service Flying Training School
25.06.1941-DD.09.1941 Central Flying School in Trenton
20.10.1943-01.01.1944 No. 60 Operational training Unit
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
24.06.1941 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.01.1944 major
DD.05.1945 podplukovník
24.06.1941 Pilot Officer
DD.MM.RRRR Flying Officer
DD.MM.RRRR Flight Lieutenant
DD.01.1944 Squadron Leader
DD.05.1945 Wing Commander
Průběh vojenské služby:
Military Career:
24.10.1940-DD.MM.RRRR Královské Kanadské letectvo
13.09.1941-25.06.1943 5. služební letecká výcviková škola (instruktor)
25.06.1943-08.10.1943 36. operační výcviková jednotka (instruktor)
01.01.1944-16.05.1944 418. peruť RAF (pilot)
16.05.1944-17.06.1944 internován ve Švédsku
21.10.1944-09.01.1945 7. operační výcviková jednotka (instruktor)
22.01.1945-18.04.1945 9. letecká armáda USAAF (přiřazen)
24.05.1945-15.09.1945 418. peruť RAF (velitel)
24.10.1940-DD.MM.RRRR Royal Canadian Air Force
13.09.1941-25.06.1943 No. 5 Service Flying Training School (instructor)
25.06.1943-08.10.1943 No. 36 Operational training Unit (instructor)
01.01.1944-16.05.1944 No. 418 Squadron RAF (pilot)
16.05.1944-17.06.1944 Interned in Sweden
21.10.1944-09.01.1945 No. 7 Operational training Unit (instructor)
22.01.1945-18.04.1945 9th AF USAAF (attached)
24.05.1945-15.09.1945 No. 418 Squadron RAF (commander)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://acesofww2.com/can/aces/cleveland.htm
www.cieldegloire.com
www.canadaveteranshallofvalour.com
URL : https://www.valka.cz/Cleveland-Howard-Douglas-t67093#649633 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Wing Commander Howard Douglas "Howie" Cleveland


RAF No.J5765


* 7. červenec 1913, Vancouver


Noční stíhací pilot


Jednotky: 418. peruť
Použité typy: Mosquito Mk.VI
Bojiště: západní Evropa
Vítězství: 4+1-0-0, 5+1-0-1 letadel na zemi
V období: únor - květen 1944
Nárokované typy: Go 242, He 111 Z, He 111 H, Ju 87, neidentifikovaný dvoumotorový letoun
Vyznamenání: DFC (2.6.1944)


Prameny:
Shores C., Williams C.: Aces High, Grub Street , London, 1994
Shores C.: Aces High, volume 2, Grub Street , London, 1999
http://acesofww2.com/Canada/Canada.htm
URL : https://www.valka.cz/Cleveland-Howard-Douglas-t67093#237300 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more