Main Menu
User Menu

Military history website

Plukovník

Colonel

Oberst

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Česky: Plukovník
English: Colonel
Deutsch:Oberst
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Plukovník
Link to the Dictionary Entry Colonel
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
01.04.1935 Loerzer, Bruno
01.06.1935 Udet, Ernst
01.04.1939 Banse, Gustav
01.06.1939 Roth, Ernst-August
01.12.1943 Wilcke, Wolf-Dietrich
30.01.1945 Ihlefeld, Herbert
DD.MM.RRRR Batz, Wilhelm
DD.MM.RRRR Heyrowsky, Adolf

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Plukovnik-t236213#652948Version : 0
MOD