Main Menu
User Menu

Military history website

Velitelské stanoviště 1. leteckého stíhacího pluku [1952-1954]

Command Post of 1st Air Fighters Regiment

     
Název:
Name:
Velitelské stanoviště 1. leteckého stíhacího pluku
Originální název:
Original Name:
Velitelské stanoviště 1. leteckého stíhacího pluku
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1954
Nástupce:
Successor:
Velitelské stanoviště 1. stíhacího leteckého pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1952-01.09.1952 3. letecká stíhací divize
01.09.1952-01.11.1954 1. letecká stíhací divize
01.05.1952-01.09.1952 Ústřední velitelské stanoviště vzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
01.05.1952-01.11.1954 České Budějovice, letiště /

Velitel:
Commander:
01.05.1952-01.09.1952 Bednář, Jiří (Nadporučík)
01.09.1952-DD.MM.RRRR ?
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha
www.valka.cz
"Bez nich by nepřistáli" - Svět křídel Cheb 2013
URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-1-leteckeho-stihaciho-pluku-1952-1954-t238465#659375Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

První velitelské stanoviště na letišti České Budějovice bylo zřizováno od 01.05.1952, záhy po zaujetí letiště rojem letounů, který vedl. Bílek, Soběslav (štábní kapitán). Tím 1. letecký stíhací pluk zahájil službu v hotovosti (do 31.08.1952 byl pluk v podřízení 3. letecké stíhací divize Dobřany).
Velitelské stanoviště bylo urychleně budováno pro zabezpečení navádění hotovostních stíhačů.
K vybudování velitelského stanoviště byla přemístěna trojice šturmanů=letovodů z čety N-3 z Leteckého spojovacího učuliště - frekventanti Hruša, Josef, Janda, Zdeněk a Kotyza, Vlastimil, všichni od 29.06.1952 v hodnosti poručík.
Náčelníkem velitelského stanoviště byl npor Bednář, Jiří (nadporučík)
Sestavu velitelského stanoviště doplnila trojice návodčíků - kapitán. Janda, nadporučík Bihunec a pofporučík Vrabec a děvčata v modré - poddůstojnice z povolání na postech telefonistek a kresliček / značkařek (jednou z nich byla např. čet. Růžena Kotlanová).
Velitelské stanoviště bylo umístěno na letišti v budově nedaleko brány.

Prvním naváděcím radiolokátorem byl typ P-3A na radiotechnickém stanovišti (RTS),
umístěným v lokalitě Švábův Hrádek. (loc.: 48° 58' 13.814"N, 14° 26' 16.838"E).
URL : https://www.valka.cz/Velitelske-stanoviste-1-leteckeho-stihaciho-pluku-1952-1954-t238465#659663Version : 0