Main Menu
User Menu

Military history website

Rota Niemann

Company Niemann

Kompanie Niemann

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kompanie Niemann
Rota Niemann- asistenční a strážní jednotka
- působila ve prospěch oddílu ke zvláštnímu použití 31
- složena z polských, ukrajinských, maďarských, francouzských a belgických dobrovolníků SS
- velitel: SS-Untersturmführer Niemann
Zdroj:
Oldřich Sládek: Ve znamení smrtihlava. Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944-1945, Naše vojsko, Praha, 1991
URL : https://www.valka.cz/Rota-Niemann-t67263#237820Version : 0
MOD