Main Menu
User Menu

Military history website

Kříž za dobýtí Očakova

Cross For the capture of Ochakov

Крест За взятие Очакова

     
Název:
Name:
Kříž za dobýtí Očakova
Název v originále:
Original Name:
Крест За взятие Очакова
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.04.1789
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
Vyrobeno 410 křížů.
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.armedconflicts.com/Cross-For-the-capture-of-Ochakov-t114644#640225Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Kříž za dobýtí Očakova
Název v originále:
Original Name:
Крест За взятие Очакова
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.04.1789
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.armedconflicts.com/Cross-For-the-capture-of-Ochakov-t114644#640226Version : 0
MOD
Název
Name
Kříž za dobýtí Očakova
Cross For the capture of Ochakov
Крест За взятие Очакова
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
07.12.1788 Barclay de Tolly, Michail Bogdanovič
DD.MM.RRRR Bagration, Pjotr Ivanovič
Celkem : 2
.
URL : https://www.armedconflicts.com/Cross-For-the-capture-of-Ochakov-t114644#640227Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Důstojnický kříž Za statečnost při dobývání Očakova
За храбрость при взятие Очакова
(Офицерский крест)
Dnem 12. srpna roku 1787 končí období klidu a míru neboť Vysoká Porta vypověděla mírovou smlouvu, což vlastně znamenalo válečný stav. Rusko však na tuto možnost bylo připraveno, a tak do pole jsou odeslány dvě polní armády. První armáda, která je ruskými prameny nazývané armádou ukrajinskou mířila na Chotín s cílem dobýt Očakovo. Velitelem této armády byl polní maršál kníže Petr Alexandrevič Rumjancev.
Druhá ruská armáda, která byla silnější a byla pověřena hlavním úkolem zvítězit na Turky byla pod pevným velením polního maršála Gregorije Alexandroviče knížete Potěmkina
Dne 6. prosince roku 1788 se ruské armádě podařilo dobýt očakovskou pevnost.
Očakovský kříž založila carevna Kateřina II. dne 16. dubna roku 1789 snad s přáním, aby tento kříž obdrželi ti stateční důstojníci, kteří se vyznamenali chrabrosti a statečnosti, ale prozatím jim nemohl být udělen řád Sv. Jiří 4. stupně ani řád Sv. Vladimíra 4. stupně. Kříž je ražen ze zlata a jeho velikost je uváděna 40x40 mm.Stuha: řádová stužka Sv. Jiří.

Poznámka:
Očakovská pevnost je známá již z antické doby. V době turecká se nazývala Kara Kermam (Černá pevnost).
Literatura:
Кузнецов А., Чепурнов Н. Наградная медаль. в 2-х тт. 1992.
Симонов А. А., Закатов А. Н. Императорские Ордена России (1698-1997). М. 1997.
URL : https://www.armedconflicts.com/Cross-For-the-capture-of-Ochakov-t114644#399029Version : 0