Main Menu
User Menu

Military history website

Kříž bavorského dobrovolnického sboru 1833 [1835]

Cross of Bavarian Volunteers 1833

Σταυρός Βαυαρικών Εθελοντών 1833

     
Název:
Name:
Kříž bavorského dobrovolnického sboru 1833
Název v originále:
Original Name:
Σταυρός Βαυαρικών Εθελοντών 1833
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1835
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Jeden stupeň.
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
URL : https://www.valka.cz/Kriz-bavorskeho-dobrovolnickeho-sboru-1833-1835-t237042#655098Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Kříž bavorského dobrovolnického sboru 1833
Název v originále:
Original Name:
Σταυρός Βαυαρικών Εθελοντών 1833
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1835
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
URL : https://www.valka.cz/Kriz-bavorskeho-dobrovolnickeho-sboru-1833-1835-t237042#655099Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Název
Name
Kříž bavorského dobrovolnického sboru 1833
Cross of Bavarian Volunteers 1833
Σταυρός Βαυαρικών Εθελοντών 1833
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Kriz-bavorskeho-dobrovolnickeho-sboru-1833-1835-t237042#655100Version : 0
MOD