Curtis, Wilfred Austin

     
Příjmení:
Surname:
Curtis Curtis
Jméno:
Given Name:
Wilfred Austin Wilfred Austin
Jméno v originále:
Original Name:
Wilfred Austin "Wilf" Curtis
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
letecký maršál Air Marshal
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
doktor práv (čestný)Doctor of Law (honorary)
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.08.1893 Havelock, Ontario /
21.08.1893 Havelock, Ontario /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.08.1977 Toronto /
14.08.1977 Toronto /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- zástupce velitele zahraničních velitelství RCAF
- člen leteckého výboru
- náčelník štábu RCAF
- deputy air officer commanding of RCAF Overseas Headquarters
- member of the Air Council
- Chief of the Air Staff RCAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- kanadské letecké eso 1. sv. v. se 13 sestřely [9 sražených do neřízeného pádu (8 sám, 1 sdílel), 3 zničené (1 sám, 2 sdílel) a 1 zničený v plamenech (sdílel)]
- někdy se označuje jako "otec kanadského poválečného letectva"
- v roce 1984 byl uveden do kanadské letecké síně slávy
- canadian flying ace of WW1 with 13 claims [9 driven out of control (8 solo, 1 shared), 3 destroyed (1 solo, 2 shared) and 1 destroyed in flames (shared)]
- sometimes is named as "Father of Canada's Post War Air Force"
- in 1984 was inducted into Canada's Aviation Hall of Fame
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Curtis
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Curtis-Wilfred-Austin-t237078#655244 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Curtis Curtis
Jméno:
Given Name:
Wilfred Austin Wilfred Austin
Jméno v originále:
Original Name:
Wilfred Austin "Wilf" Curtis
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR York University
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR York University
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1915-11.08.1916 kanadská armáda
11.08.1916-DD.MM.RRRR Královská námořní letecká služba
DD.MM.1916-DD.MM.1917 6. námořní peruť RNAS (pilot)
DD.MM.1917-DD.MM.1918 10. námořní peruť RNAS (pilot)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR záloha Torontského skotského pluku
DD.MM.1933-DD.MM.1935 10. (spolupracující s armádou) peruť
DD.MM.1935-DD.MM.RRRR 10. (spolupracující s armádou) peruť (velitel)
01.09.1939-DD.MM.RRRR královské kanadské letectvo
DD.MM.1941-DD.MM.1944 velitelství RCAF v zámoří, Londýn (zástupce velitele)
DD.MM.1944-DD.MM.1947 člen leteckého výboru
DD.MM.1947-DD.01.1953 královské kanadské letectvo (náčelník štábu)
DD.01.1953-DD.MM.RRRR důchod
DD.MM.1915-11.08.1916 Canadian Army
11.08.1916-DD.MM.RRRR Royal Naval Air Service
DD.MM.1916-DD.MM.1917 No. 6 Naval Squadron RNAS (pilot)
DD.MM.1917-DD.MM.1918 No. 10 Naval Squadron RNAS (pilot)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Toronto Scottish Regiment Reserve
DD.MM.1933-DD.MM.1935 No. 10 (Army Co-operation) Squadron
DD.MM.1935-DD.MM.RRRR No. 10 (Army Co-operation) Squadron (commander)
01.09.1939-DD.MM.RRRR Royal Canadian Air Force
DD.MM.1941-DD.MM.1944 RCAF Overseas Headquarters, London (deputy air commanding officer)
DD.MM.1944-DD.MM.1947 member of the Air Council
DD.MM.1947-DD.01.1953 Royal Canadian Air Force (Chief of the Air Staff)
DD.01.1953-DD.MM.RRRR retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Curtis
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Curtis-Wilfred-Austin-t237078#655251 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more