DD - USS Reuben James (DD-245)

     
Název:
Name:
USS Reuben James USS Reuben James
Originální název:
Original Name:
USS Reuben James
Kategorie:
Category:
torpédoborec destroyer
Třída:
Class:
Clemson
Kódové označení:
Pennant Number:
DD-245
Loděnice:
Builder:
New York Shipbuilding Corp., Camden
Založení kýlu:
Laid Down:
02.04.1919
Spuštění na vodu:
Launched:
04.10.1919
Uvedení do služby:
Commissioned:
24.09.1920
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
31.10.1941 potopen jižně od Islandu / sunk south of Iceland
Velitel:
Commander:
24.09.1920-DD.MM.RRRR Haines, Gordon Wayne (Commander)
01.05.1921-DD.MM.RRRR Zogbaum Jr., Rufus Fairchild (Commander)
05.11.1922-DD.MM.RRRR Byrnes Jr., James Carroll (Lieutenant-Commander)
05.08.1927-DD.MM.RRRR Canine, Stanley Roscoe (Lieutenant-Commander)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Farber, William S. (Commander)
09.03.1932-DD.MM.RRRR Roberts, John Summerfield (Lieutenant-Commander)
DD.MM.1934-DD.06.1936 White, Clement Brown (Lieutenant-Commander)
DD.06.1936-DD.03.1938 Callaghan, William McCombe (Commander)
DD.03.1938-DD.MM.1939 Metcalfe, Edward Conrad (Lieutenant-Commander)
DD.MM.1939-06.04.1940 Sherman, Earl Vincent (Lieutenant-Commander)
06.04.1940-31.10.1941 Edwards, Heywood Lane (Lieutenant-Commander)
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Posádka:
Crew:
8 důstojníků + 8 poddůstojníků + 106 námořníků / 8 officers + 8 chief petty officers + 106 seamen (konstrukční / as constructed)
145 (válečná / war)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
1209 t 1190 long tons
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
1329 t 1308 long tons
Délka:
Length:
95.83 m 314ft 5in
Šířka:
Beam:
9.65 m 31ft 8in
Ponor:
Draught:
2.84 m 9ft 4in
Pancéřování:
Armour:
- -
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x parní turbína Westinghouse
4x kotel White-Foster
2x geared steam turbine Westinghouse
4x boiler White-Foster
Výkon:
Power:
20581.3 kW při ? ot/min 27600 bhp at ? rpm
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
363 t 357 long tons
Výkony:
Performance:
 
Rychlost:
Speed:
65.7 km/h 35,5 kt
Dosah:
Range:
4630 km při rychlosti 37 km/h 2500 nm at speed 20 kt
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
4x 102 mm/50 Mark 9 (4xI)
1x 76 mm/23 Mark 14(AA)
12x torpédomet 533 (4xIII)
4x 102 mm/50 Mark 9 (4xI)
1x 76 mm/23 Mark 14(AA)
12x torpedo tubes 533 (4xIII)
Vybavení:
Equipment:
2x skluz pro hlubinné pumy 2x depth charges track
Nesená letadla:
Aircraft Carried:
- -
Poznámka:
Note:
pojmenována po: Reuben James Named for: Reuben James
Zdroje:
Sources:
HYNEK, Vladimír, KLUČINA, Petr, ŠKŇOUŘIL, Evžen: Válečné lodě[3]. 1.vydání. Praha: Naše vojsko s.p. 1988. 340s. ISBN 28-029-88.05/165
HRBEK, Ivan, HRBEK, Jaroslav: Loďstva států účastnících se druhé světové války. 1.vydání. Praha: Naše vojsko, 1994. 232s. ISBN 80-206-0245-3
Kolektiv autorů: US Flush Deck Destroyers in action. 1.vydání. Carrollton, TX, USA: Squadron/Signal Publications, Inc., 2003. 50s. ISBN 0-89747-460-0
en.wikipedia.org
de.wikipedia.org
destroyerhistory.org
http://www.navsource.org/archives/05/245.htm
www.history.navy.mil
www.globalsecurity.org
www.navypedia.org
URL : https://www.valka.cz/DD-USS-Reuben-James-DD-245-t65512#466990 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zdroj:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/DD-USS-Reuben-James-DD-245-t65512#232931 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more