DE - USS Samuel B. Roberts (DE-413)

     
Název:
Name:
USS Samuel B. Roberts USS Samuel B. Roberts
Originální název:
Original Name:
USS Samuel B. Roberts
Kategorie:
Category:
doprovodný torpédoborec Destroyer Escort
Třída:
Class:
John C. Buttler
Kódové označení:
Pennant Number:
DE-413
Loděnice:
Builder:
Brown Shipbuilding Co., Houston
Založení kýlu:
Laid Down:
06.12.1943
Spuštění na vodu:
Launched:
20.01.1943
Uvedení do služby:
Commissioned:
28.04.1944
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
25.10.1944 potopen v Bitvě v zálivu Leyte / sunk at Battle of Leyte Gulf
Velitel:
Commander:
28.04.1944-25.10.1944 Copeland, Robert Witcher (Lieutenant Commander)
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ? DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Posádka:
Crew:
14 důstojníků, 201 poddůstojníků a námořníků

14 Officers and 201 Enlisted
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
1372 t 1350 long tons
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
1773 t 1745 long tons
Délka:
Length:
93,27 m 306 ft
Šířka:
Beam:
11,18 m 36 ft 8 in
Ponor:
Draught:
4,06 m 13 ft 4 in
Pancéřování:
Armour:
? ?
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x kotel "D" Express
2x parní turbína Westinghouse
2x "D" Express Boiler
2x Westinghouse Geared Steam Turbine
Výkon:
Power:
8948,4 kW při ? ot/min 12000 bhp at ? rpm
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
353 t 347 long tons
Výkony:
Performance:
 
Rychlost:
Speed:
44,4 km/h 24.0 kt
Dosah:
Range:
11112 km při rychlosti 22,2 km/h 6000 nm at speed 12.0 kt
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
2x 127 mm L/38 kanon Mark 12 na lafetě Mark 30 (2x I)
4x 40 mm L/56 kanon Mark 1/2 na lafetě Mark 1 (2x II)
10x 20 mm L/70 kanon Mark 4 na lafetě ? (10x I)
3x 533 mm torpédomet (1x III)
24x vrhač protiponorkových náloží Mark 10/11 "Hedgehog" (1x XXIV)
8x vrhač hlubinných pum Mark 6 "K-gun" (8x I)
2x 5"/38 Gun Mark 12 on Mark 30 Mount (2x I)
4x 1.57"/56 Gun Mark 1/2 on Mark 1 Mount (2x II)
10x 0.79"/70 Gun Mark 4 on ? Mount (10x I)
3x Torpedo-tube, cal. 21 in (1x III)
24x Antisubmarine Projector Mark 10/11 "Hedgehog" (1x XXIV)
8x Depth Charges Projector Mark 6 "K-gun" (8x I)
Vybavení:
Equipment:
2x skluz pro hlubinné pumy (2x I) 2x depth charges track (2x I)
Nesená letadla:
Aircraft Carried:
- -
Poznámka:
Note:
pojmenována po: Samuel Booker Roberts Jr.

potopena u ostrova Samar (pozice 11°40'00.00"N 126°20'00.00"E)
Named for: Samuel Booker Roberts Jr.

sunk off Samar island (11°40'00.00"N 126°20'00.00"E position)
Zdroje:
Sources:
PEJČOCH, Ivo - NOVÁK, Zdeněk - HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě [4] - Druhá světová válka (ISBN 80-206-0357-3)
HRBEK, Ivan - HRBEK, Jaroslav: Loďstva států účastnících se druhé světové války (ISBN 80-206-0245-3)
www.history.navy.mil
www.de413.org/history.htm
www.destroyerhistory.org/de/johncbutlerclass.html
www.bosamar.com/usforces/de413.html
www.navsource.org/archives/06/413.htm
www.uboat.net/allies/warships/ship/1696.html
navalhistory.flixco.info
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/DE-USS-Samuel-B-Roberts-DE-413-t67614#296444 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

USS Samuel B. Roberts (DE-413)


Zdroj:
en.wikipedia.org

DE - USS Samuel B. Roberts (DE-413) - USS Samuel B. Roberts v červnu 1944

USS "Samuel B. Roberts" v červnu 1944
URL : https://www.valka.cz/DE-USS-Samuel-B-Roberts-DE-413-t67614#238515 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Historie doprovodného torpédoborce USS Samuel B. Roberts (DE-413)
Loď spustili na vodu 20.01.1944 a pokřtila ji paní Robertsová po kormidelníku (Coxswain) Samuelu Bookeru Robertsovi Jr., členu posádky transortní lodi USS Bellatrix, který zahynul během bojů o Guadalcanal na podzim roku 1942.
Do služby byla zařazena 28.04.1944 pod velením komandérporučíka Roberta Witchera Copelanda.Lieutenant Commander Robert Witcher Copeland, velitel USS Samuel B. Roberts (DE-413)


Torpédoborec absolvoval od 21.05.1944 do 19.06.1944 cvičnou plavbu nedaleko Bermud. 07.07.1944 vyplul USS Samuel B. Roberts (DE-413) z Bostonské loděnice, ale během plavby do Evropy se střetl s velrybou. Srážka se udála 150 nm od pobřeží Maine a v jejím důsledku byl poškozen levý šroub a hřídel.
Po opravě v Norfolku loď opustila 22.07.1944 přístav a po průjezdu Panamským kanálem (27.07.1944) se 10.08.1944 připojila k Pacifické flotě.
Torpédoborec se účastnil různých cvičení u Havajských ostrovů až do 21.08.1944, kdy vyplul na své první bojové nasazení - doprovod konvoje k atolu Eniwetok, kam dorazil 30.08.1944.
02.09.1944 vyrazila loď zpět do Pearl Harboru, opět při ochraně konvoje. Svého cíle dosáhla 10.09.1944.
Po dalším cvičení USS Samuel B. Roberts (DE-413) opět doprovázel od 21.09.1944 do 30.09.1944 konvoj k Eniwetoku.
Loď následně odplula k ostrovu Manus v souostroví Admirality, v jihovýchodním Pacifiku, kde se připojila k operační jednotce (Task Unit) 77.4.3., všeobecně nazývané podle volacího znaku "Taffy 3", jíž velel kontradmirál Clifton Albert Frederick Sprague. Jednotka se skládala ze šesti doprovodných letadlových lodí, chráněných třemi torpédoborci a čtyřmi doprovodnými torpédoborci, včetně USS Samuel B. Roberts (DE-413).
Celá operační jednotka vyplula 12.10.1944 a spolu s operačními jednotkami "Taffy 1" a "Taffy 2" se přesunula do zálivu Leyte u východního pobřeží Filipín.
Zde 19.10.1944 a 20.10.1944 USS Samuel B. Roberts (DE-413) kryl spolu s ostatními plavidly vylodění Spojenců na ostrov Leyte.USS Samuel B. Roberts (DE-413)v říjnu 1944, 2 týdny před bitvou u ostrova Samar (U.S. Naval History and Heritage Command Photograph., NH 96011)


25.10.1944 se "Taffy 3" nacházela u ostrova Samar a pokračovala v operační činnost podle příkazů viceadmirála Thomase Cassina Kinkaida.
Vinou chybného rozhodnutí admirála William Frederick Halseye Jr. vyplula 3. flota, hlavní síly US Navy v oblasti, pronásledovat a zničit japonský svaz pod velením viceadmirála Džisaburóa Ozawy. Ten však představoval pouze návnadu, takže "Taffy 3" se náhodou ocitla přímo v cestě hlavního japonského úderného svazu viceadmirála Takeo Kurity, mířícího do zálivu Leyte, aby zničil americké invazní loďstvo. Kurita měl k dispozici bitevní lodě Jamato, Nagato, Kongó a Haruna, osm křižníků a 11 torpédoborců.


Bitva


Bitvu zahájily Kuritovy lodě, které, jakmile se dostaly na dostřel, zahájily palbu na lodě "Taffy 3". Jediné síly, které mohl Sprague postavit do cesty hlavním silám japonského námořnictva, bylo několik desítek letounů na palubách malých doprovodných letadlových lodí a sedm torpédoborců, mezi nimi i USS Samuel B. Roberts (DE-413).
Torpédoborce se nejprve pokusily přikrýt letadlové lodě kouřovou clonou a poté vyrazily proti nepříteli, i když všem mužům na jejich palubách bylo jasné, že je to čin téměř sebevražedný.
Ačkoliv jako eskortní torpédoborec nebyl primárně určen k útoku na hladinová plavidla a ani jeho posádka nebyla pro takovýto útok cvičena, komandérporučík Robert W. Copeland nezaváhal a v 7:16 se připojil k útoku tří torpédoborců třídy Fletcher (USS Johnston (DD-557), USS Hoel (DD-553) a USS Heermann (DD-532)). Posádce oznámil, že "...brzy vstoupí do boje proti zdrcující přesile, ze kterého se záchrana nepředpokládá a během kterého se budou snažit způsobit takové škody, jaké jen budou možné..." Později ocenil odvahu a morálku svých mužů, kteří i při takovýchto vyhlídkách neochvějně setrvávali na svých stanovištích a do poslední chvíle plnili stanovené úkoly. Za cíl si vybral těžký křižník Čókaj.


Malý torpédoborec se přiblížil až na vzdálenost 2,5 nm, ostřeluje zároveň křižník ze svých dvou děl 127 mm L/38 Mark 12 a několika protiletadlových děl 40 mm L/56 Mark 1 a 20 mm L/70 kanon Mark 4. Během plavby se stal cílem 203 mm děl křižníku, ale pak už se ocitl tak blízko, že těžké granáty přelétaly nad jeho nástavbami. Jakmile se USS Samuel B. Roberts (DE-413) ocitl na dostřel svých torpéd, odpálil v 8:30 všechna 3, která měl, směrem k japonské lodi. Jedno z torpéd zasáhlo příď Čókaje. Následně pak palbou z děl ničil nástavby křižníku i dalších lodí. Během této doby vypálil více než 600 granátů ze svých dvou děl Mark 12 ráže 127 mm.


V 8:51 byl torpédoborec poprvé zasažen, když granát prorazil trup pod čarou ponoru a zničil kotelnu č. 1. Následovaly zásahy ještě dvou dalších granátů ráže 203 mm. Po zásazích byla přerušena dodávka elektřiny, a tak obsluha zadní dělové 127 mm věže pokračovala ve střelbě s manuálním ovládáním. Vystřelili takto 6 granátů, když při odpálení sedmého explodovala předčasně prachová nálož a usmrtila téměř celou desetičlennou obsluhu věže. Velitel věže, Gunner's Mate 3rd class Paul Henry Carr, dokázal se svými muži vystřelit za 35 minut téměř všech 325 uskladněných 127 mm granátů, než bylo stanoviště vyřazeno. Poddůstojník, který se do věže po zásahu dostal jako první, nalezl Carra na podlaze s vyhřezlými vnitřnostmi, jak se snaží nabít a vystřelit poslední zbylý granát (vážící 27 kg). Zemřel několik minut poté a za svou odvahu byl později posmrtně vyznamenán Stříbrnou hvězdou.Gunner's Mate 3rd class Paul Henry Carr


Zbývající 127mm dělo a protiletadlová děla mezitím zapálila můstek dalšího japonského těžkého křižníku Čikuma a zničila jeho dělovou věž č. 3.
Kolem 9h zasáhla USS Samuel B. Roberts (DE-413) salva tří 356 mm granátů z bitevní lodi Kongó, která roztrhla levobok torpédoborce, zničila kotelnu č. 2, prorazila záďové palivové tanky a celou záď změnila v změť pokroucených trosek. Vzniklým otvorem o rozměrech asi 12 x 3 metry se do nitra lodi začaly valit masy vody.
Krátce poté, v 9:10, vydal komandérporučík Copeland rozkaz k opuštění lodi. Sám ji jako poslední žijící opustil v 9:35. Loď se potopila v místech 11°40'00.00"N 126°20'00.00"E.
USS Samuel B. Roberts se v 10:05 převrátil a potopil zádí napřed. Zemřeli 3 důstojníci a 86 námořníků. Zbytek posádky strávil 50 hodin na 3 záchranných vorech, než byl zachráněn.Za službu v II.světové válce získal USS Samuel B. Roberts (DE-413) jednu Battle Star a byl zmíněn v Presidential Unit Citation pro "Taffy 3".


Poslední člen osádky USS Samuel B. Roberts (DE-413), Adred Lenoir zemřel 20.03.2022. Během osudné bitvy u Leyte působil jako člen 1. opravářského družstva.


V červnu 2022 byl nalezen vrak USS Samuel B. Roberts (DE-413) v hloubce 6 895 metrů, čímž vystřídal USS Johnston (DD-557) na pozici nejhlouběji objeveného lodního vraku.Zdroje:
HUBÁČEK, Miloš: Boj o Filipíny. 2.vydání. Praha: nakladatelství Paseka 2005. 544s. ISBN 80-7185-781-5
www.navybook.com/nohigherhonor/pic-de413.shtml
www.history.navy.mil
www.bosamar.com/usforces/de413.html
en.wikipedia.org
www.de413.org/shipsectionreport.htm
www.history.navy.mil
URL : https://www.valka.cz/DE-USS-Samuel-B-Roberts-DE-413-t67614#370087 Version : 0
en.wikipedia.orgPhotograph of USS Samuel B. Roberts (DE-413) taken in June 2022. The wreck was found by Victor Vestsov's team, who a year earlier in March found the wreck of the destroyer USS Johnston (DD-557) in the same area at a depth of 6,469 meters, making it the deepest shipwreck found in the world until now. The wreck of the USS Samuel B. Roberts has pushed that benchmark even further by more than 400 metres, having been found at a depth of 6,895 metres, taking over that post.


The team found, identified and surveyed the wreck during six dives between June 17 and 24, 2022. The survey discovered that the wreck hit the seabed entirely stern first, causing the ship to break apart and the stern to separate from the rest by 5 meters. The team also identified battle damage, including a destroyed mast.
DE - USS Samuel B. Roberts (DE-413) - příď

příď
DE - USS Samuel B. Roberts (DE-413) - číslo na přídi

číslo na přídi
DE - USS Samuel B. Roberts (DE-413) - nástavba a 40 mm kanón

nástavba a 40 mm kanón
DE - USS Samuel B. Roberts (DE-413) - zlomená záďová sekce

zlomená záďová sekce
DE - USS Samuel B. Roberts (DE-413) - zadní 5 dělo

zadní 5" dělo
URL : https://www.valka.cz/DE-USS-Samuel-B-Roberts-DE-413-t67614#701955 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more