Main Menu
User Menu

Military history website

Daniel, Stephen Walter

     
Příjmení:
Surname:
Daniel
Jméno:
Given Name:
Stephen Walter
Jméno v originále:
Original Name:
Stephen Walter "Dan" Daniel
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
major
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.04.1920 Farnham Common, Buckinghamshire /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.03.1982
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- instruktor v 71. operačně výcvikové jednotce
- velitel letky 72. perutě RAF
- velitel 72., 145. a 601. perutě RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- britské letecké eso 2. sv. v. s 16 samostatnými sestřely, 1 sdíleným, 2 pravděpodobnými a 12 poškozenými (16+1-2-12)
- během korejské války létal pod Robinem Oldsem
- zemřel na výduť v aortě
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.cieldegloire.com
URL : https://www.valka.cz/Daniel-Stephen-Walter-t236219#652957Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Daniel
Jméno:
Given Name:
Stephen Walter
Jméno v originále:
Original Name:
Stephen Walter "Dan" Daniel
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.06.1948-DD.10.1948 ústřední letecká škola (instruktážní výcvik)
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1941 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.1942 kapitán
DD.04.1943 major
DD.11.1947 kapitán
DD.04.1953 major
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1938-DD.MM.RRRR Královské letectvo
DD.MM.1941-DD.MM.1942 401. peruť RAF (pilot)
DD.MM.1942-DD.11.1942 72. peruť RAF (pilot)
DD.11.1942-DD.04.1943 72. peruť RAF (velitel letky)
DD.04.1943-11.12.1943 72. peruť RAF (velitel)
11.12.1943-DD.02.1944 velitelství 219. skupiny RAF
DD.02.1944-DD.MM.1944 Blízkovýchodní velitelství RAF
DD.MM.1944-DD.09.1944 71. operačně výcviková jednotka (instruktor)
DD.09.1944-DD.09.1944 601. peruť RAF (velitel)
DD.09.1944-DD.09.1945 145. peruť RAF (velitel)
DD.03.1947-DD.11.1947 velitelství 63. skupiny RAF
DD.11.1947-DD.06.1948 603. peruť RAF (pilot)
DD.10.1948-DD.MM.RRRR cvičná výzbrojní letka, záložní velitelství
DD.MM.RRRR-DD.MM.1949 603. peruť RAF (pilot)
DD.MM.1949-DD.07.1950 43. peruť RAF (pilot)
DD.07.1950-DD.01.1951 71. stíhací peruť, 1. stíhací skupina, George AFB (pilot)
DD.01.1951-DD.05.1951 4. přepadové stíhací křídlo (pilot)
DD.05.1951-DD.MM.RRRR porovnávací testy mezi F-86 a Gloster Meteor
DD.MM.RRRR-DD.07.1952 71. stíhací peruť, 1. stíhací skupina, (pilot)
DD.07.1952-DD.11.1952 Britská společná služebná mise
DD.11.1952-DD.04.1953 velitelství 12. skupiny RAF
DD.04.1953-01.08.1954 2. taktická letecká armáda
01.08.1954-DD.10.1954 RAF Uetersen (velitel)
DD.10.1954-DD.03.1955 velitelství 2. taktického letectva
DD.03.1955-DD.10.1955 komunikační peruť, 2. taktické letectvo
DD.10.1955-DD.MM.RRRR velitelství 2. taktického letectva
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 211. letecká výcviková škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.1956 4. letecká výcviková škola
DD.MM.1956-DD.11.1956 vrchní velitelství bombardovacího letectva
DD.11.1956-DD.01.1957 231. operační konverzní jednotka
DD.01.1957-DD.MM.RRRR 35. peruť RAF (pilot)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1960 velitelství bombardovacího letectva
Vyznamenání:
Awards:

DD.03.1943

Záslužný letecký kříž
Distinguished Flying Cross
-

DD.09.1943

Záslužný letecký kříž - bar
Distinguished Flying Cross - bar
-

DD.08.1945

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Evropská hvězda leteckých osádek
Air Crew Europe Star
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.cieldegloire.com
URL : https://www.valka.cz/Daniel-Stephen-Walter-t236219#652968Version : 0
MOD