Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Dmitrij Kienko: Hrom nočného neba (8. letecký zbor ďalekého dosahu: vzlety z Bieloruska - september 1944-marec 1945)

Dmitry Kienko. The thunder of the night sky (8th Long-Range Aviation Corps in Bielorusiya from september 1944 to march 1945)

Киенко Д.: Гром ночного неба

     
Název knihy:
Name of the book:
Hrom nočného neba (8. letecký zbor ďalekého dosahu: vzlety z Bieloruska - september 1944-marec 1945)
Autor:
Author:
Dmitrij Kienko
Místo vydaní:
Published in:
Minsk, Smolensk
Nakladatelství:
Publisher:
Rubon (Minsk), Chartext (Smolensk)
Rok vydání:
Year of Publication:
2018
Počet stran :
Pages:
198 (94 fotografií, 21 obrázkov a nákresov, 15 tabuliek)
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
-
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Od autora (От автора)
Bojová činnosť 36. leteckej divízie (Боевые действия 36-я авиационной дивизии)
Bojová činnosť 48. leteckej divízie (Боевые действия 48-я авиационной дивизии)
330. bombardovací pluk (330-й бомбардировочный полк)
Rotačná kazetová bomba (Ротационно-рассеивающая авиабомба)
Veliteľ 8. leteckého zboru Bujanskyj, N.N. (Командир 8-го авиакорпуса Буянский Н.Н.)
Veliteľ 28. gbap Birjukov, S.K.
Командир 28 гбап Бирюков С.К.)
Veliteľ 36. leteckej divízie Drjanin, V.F. (Командир 36 ад дд Дрянин В.Ф.)
Veliteľ 108. leteckého pluku ďalekého dosahu Rodionov, I.V. (Командир 108 ап дд Родионов И.В.)
Veliteľ 48. leteckého pluku ďalekého dosahu Nabokov, S.K. (Командир 48 ад дд Набоков С.К.)
Zoznamy padlých (Списки погибших)
Zoznam zdrojov (Список источников)
Anotace:
Anotation:
Kniha popisuje bojové operácie 8. leteckého zboru, ktorého súčasťou boli 36. letecká divízia ďalekého dosahu (108. letecký pluk a 28. gardový letecký pluk ďalekého dosahu) a 48. letecká divízia ďalekého dosahu (109. letecký pluk a 30. gardový letecký pluk), vzlety z letísk Lida, Ščučin, Čerľjona, Dubno, Želudok, nachádzajúcich sa na území súčastného regiónu Grodno na ciele v Pobaltí, Maďarsku, Poľsku a Nemecku od septembra 1944 do marca 1945.
Recenze:
Review:
Výborná kniha známeho bieloruského historika. I keď sa zameriava na krátke obdobie pôsobenia 3. leteckého zboru, je nabitá informáciami a množstvom doteraz nepublikovaných fotografií.

URL : https://www.valka.cz/Dmitrij-Kienko-Hrom-nocneho-neba-8-letecky-zbor-dalekeho-dosahu-vzlety-z-Bieloruska-september-1944-marec-1945-t223207#621776Version : 0
MOD
The book it is possible to zakúpiť priamo by the author at almer@tut.by. Came about very nízkom náklade - len 100 pcs.

Price with postage is about 17,-Eur..
URL : https://www.valka.cz/Dmitrij-Kienko-Hrom-nocneho-neba-8-letecky-zbor-dalekeho-dosahu-vzlety-z-Bieloruska-september-1944-marec-1945-t223207#621778Version : 0
MOD