Dobrotka, Jozef [1908]

     
Příjmení:
Surname:
Dobrotka Dobrotka
Jméno:
Given Name:
Jozef Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Dobrotka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major major
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.12.1908 Bojnice /
09.12.1908 Bojnice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.01.1994 Zvolen
17.01.1994 Zvolen
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
major
veliteľ pluku útočnej vozby
major
veliteľ pluku útočnej vozby
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Cséfalvay, František a kol: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945. Bratislava, Vojenský historický ústav, 2013. ISBN:978-80-89523-20-7
URL : https://www.valka.cz/Dobrotka-Jozef-1908-t188141#546697 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Dobrotka Dobrotka
Jméno:
Given Name:
Jozef Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Dobrotka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1929-26.07.1931 Vojenská akademie
DD.MM.1929-26.07.1931 Military Academy
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.07.1931 poručík
17.05.1939 stotník
01.07.1941 major
26.07.1931 Lieutenant
17.05.1939 stotník
01.07.1941 major
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Cséfalvay, František a kol: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945. Bratislava, Vojenský historický ústav, 2013. ISBN:978-80-89523-20-7
URL : https://www.valka.cz/Dobrotka-Jozef-1908-t188141#546698 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more