Dominika

Dominica

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Český název:
Czech name:
Dominika
Originální název:
Original name:
Commonwealth of Dominica
Anglický název:
English name:
Dominica
Hlavní město:
Capital:
Roseau
Státní zřízení:
Government type:
republika / republic
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
10 farností / 10 parishes
Úřední jazyk:
Languages:
angličtina / English
Měna:
Currency:
východokaribský dolar (XCD)
Ozbrojené složky:
Military branches:
žádná pravidelná armáda / no regular military forces
Mezinárodní organizace:
International organizations :
ACCT, ACP, C, Caricom, CDB, FAO, G-77, IBRD, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, ISO (podpisovatel / subscriber), ITU, ITUC, MIGA, NAM, OAS, OECS, OIF, OPANAL, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCL, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
Rozloha:
Area :
(km2)
754
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - Morne Diablatins (1 447 m)
nejnižší bod / lowest point - Karibské moře (0 m)
Klima:
Climate:
tropy / tropics
Geografická poloha:
Location:
Karibik / Caribbean
Sousední státy:
Neighbours:

Vznik:
Independence:
3.11.1978
Počet obyvatel:
Population:
r.2008 - 72 514
Národnostní složení:
Ethnic groups :
86,8% černoši / black
8,9% míšenci / mixed
2,9% Carib Amerindian
0,8% černoši / white
0,7% ostatní / other
Náboženství:
Religions :
61,4% řísmkokatolické / Roman Catholic
6% Adventisté sedmého dne / Seventh Day Adventist
5,6% letničtí křesťané / Pentecostal
4,1% baptisté / Baptist
3,7% metodisté / Methodist
1,2% Church of God
1,2% svědci Jehovovi / Jehovah′s Witnesses
7,7% ostatní křesťané / other Christian
1,3% Rastafarian
1,6% ostatní nebo nespecifikové / other or unspecified
6,1% bez vyznání / none
ISO: DMA
Internetová doména:
Internet country code :
.bm
Časové pásmo :
Time zone :
-4
Poznámka:
Note:

Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
http://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
http://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Dominika-t80738#295782 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more