Velitelství letectva Armády "Pomořany" [1939-1939]

Dowództwo Lotnictwa Armii "Pomorze"/Aviation Command of the Pomerania Army

     
Název:
Name:
Velitelství letectva Armády „Pomořany“
Aviation Command of the Pomorze Army
Originální název:
Original Name:
Dowództwo Lotnictwa Armii „Pomorze“ 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
-
Datum zániku:
Disbanded:
07.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
Velitelství pozorovacího letectva Armády „Pomořany“
Spotting Aviation Command of the Pomerania Army
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-07.09.1939 Armáda „Pomořany“
24.08.1939-07.09.1939 Pomerania Army
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-06.09.1939 Toruň/Mokre /
06.09.1939-07.09.1939 Brześć Kujawski/? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-07.09.1939 Stachoń, Bolesław Jerzy (pułkownik pilot) 3)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.08.1939-07.09.1939 Skarżyński, Stanisław Jakub (podpułkownik pilot) 4)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Plné znění názvu je Velitelství letectva a protiletecké obrany Armády „Pomořany“ (Dowództwo Lotnictwa i Obrony przeciwlotniczej Armii „Pomorze“, Aviation and Anti Aircraft Command of the Pomerania Army). Ve většině polské historiografie je název uváděn jako zde.
2) Rozkazem Vrchního velitelství letectva a protiletecké obrany byly bojové jednotky (kromě pozorovacích letek) odveleny k dispozici Vrchního velitele letectva a protiletecké obrany. Tím došlo k rozdělení velitelství a pokračovatelem v rámci Armády „Pomořany“ bylo Velitelství pozorovacího letectva Armády „Pomořany“. Dosavadní velitelství se mělo hlásit ve Varšavě k dispozici Vrchního velitele letectva a PVO. Tam byl vydán rozkaz k přesunu do Rumunska a převzetí letadel Morane-Saulnier MS 406 a Fairey Battle Mk 1 zakoupených ve Francii a Velké Británii. Tyto stroje však do Rumunska nikdy nedorazily.
3) Do 24.08.1939 byl velitelem 4. leteckého pluku v Toruni. Pravděpodobně měl pravomoci velitele brigády.
4) Do 24.08.1939 byl zástupcem velitele 4. leteckého pluku.

Zdroje:
Sources:
Kurowski, Adam: Lotnictwo polskie w 1939 roku, MON, Warszawa 1962
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1992
Sławiński, Kazimierz: Lotnictwo Armii „Pomorze″, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1992
Zaczkiewicz, Władysław: Lotnictwo polskie w kampanii wrześniowej 1939 roku, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy 1947

URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-Armady-Pomorany-1939-1939-t37294#468300 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Lotnictwo Armii "Pomorze"


Dowódca: płk. Bolesław Stachoń


v sestavě: Armii "Pomorze"


sestava:
Pluton łącznikowy nr 7
Pluton łącznikowy nr 8
42 Eskadra rozpoznawcza
III/4 dywizjon myśliwski
        141 eskadra myśliwska
        142 eskadra myśliwska
43 Eskadra obserwacyjna
46 Eskadra obserwacyjna
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-Armady-Pomorany-1939-1939-t37294#140248 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Další jednotky: Kompania balonów obserwacyjnych nr.1 ( rota pozorovacích balónů č.1)
pododział parkowy nr 4 (parková jednotka č.4)
Kompania lotniskowa nr 5 ( letištní rota č.5 ve složení tří strážních a dvou letištních čet)
Stacja meteorologiczna nr 81 ( meteorologická stanice č.81)
Drużyna radiokorespondencyjna nr 4 ( radiokorespondenční družstvo č.4)


Velitelství:
velitel - płk.pil.Bolesław Stachoń
náčelník štábu - ppłk pil.Stanisław Skarżyński
operační důstojník - mjr.obs.Stanisław Olszewski
důstojníci štábu - kpt.dypl.obs.Tadeusz Kasprzyk
kpt.obs.Stanisław Doliński
kpt.obs.Stanisław Łojasiewicz
kpt.obs.Romuald Stelmach
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-Armady-Pomorany-1939-1939-t37294#163937 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more