Dybilasz, Walter

     
Příjmení:
Surname:
Dybilasz Dybilasz
Jméno:
Given Name:
Walter Walter
Jméno v originále:
Original Name:
Walter Dybilasz
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor Major General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Dipl.Ing. Dipl.Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.10.1892 Altona /
01.10.1892 Altona /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
31.01.1950 Stalino /
31.01.1950 Stalino /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 1. ženijní železniční brigáda Commander of the 1st Railway Pioneer Brigade
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
zemřel v sovětském zajetí died in Soviet captivity
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://www.geocities.com/~orion47/
foto: http://goo.gl/0vxqJ
URL : https://www.valka.cz/Dybilasz-Walter-t142333#460716 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Dybilasz Dybilasz
Jméno:
Given Name:
Walter Walter
Jméno v originále:
Original Name:
Walter Dybilasz
Všeobecné vzdělání:
General Education:
01.04.1926-01.04.1931 Technická univerzita Berlín
01.04.1926-01.04.1931 Technical College Berlin
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
06.08.1914 poručík
18.04.1918 nadporučík
01.11.1927 kapitán
01.09.1934 major
16.03.1937 podplukovník
01.10.1939 plukovník
01.08.1942 generálmajor
06.08.1914 Leutnant
18.04.1918 Oberleutnant
01.11.1927 Hauptmann
01.09.1934 Major
16.03.1937 Oberstleutnant
01.10.1939 Oberst
01.08.1942 Major General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.geocities.com/~orion47/
URL : https://www.valka.cz/Dybilasz-Walter-t142333#460717 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more