Main Menu
User Menu

Military history website

Edgar

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Král Edgar
URL : https://www.armedconflicts.com/Edgar-t21084#79971Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Edgar (kolem roku 942 – 8.červenec 975)


Byl mladším synem Edmunda I. a Elgivy. Získal přízvisko „Mírumilovný“, ale ve skutečnosti byl mnohem silnějším vládcem než jeho starší bratr Edwin, kterému zabral část království, území Northumbrie a Mercie v roce 958. Edgar byl uznán králem území severně od Temže na schůzce mercianských šlechticů v roce 958, ale oficiálně nastoupil vládu až po Edwinově smrti v říjnu 959. Okamžitě povolal zpět Dunstana, který předtím po roztržce s Edwinem uprchl ze země a ustanovil ho biskupem ve Worcesteru, poté Londýně a nakonec arcibiskupem v Cantenbury. Tvrzení, že Dunstan odmítl korunovat Edgara pro nesouhlas s jeho způsobem života je částečně podpořeno zmínkou o Edgarově milence Wulfhryth, jeptišce ve Wiltonu, která mu porodila dceru Eadgyth roku 961. Dunstan přesto po dobu jeho vlády zůstával jeho učitelem a podporoval ho. A dá se říct, že Edgar dostal anglosaskou vládu Anglie na její vrchol. Přestože předchozí králové jsou zmiňováni jako zakladatelé Anglie, byl to právě Edgar, kdo ji dokázal spojit a upevnit. Na konci jeho vlády už byla pouze malá šance, že by se Anglie rozpadla na menší územní celky, jako se začlo dít za Edwinovy vlády.
Edgar byl korunován v Bathu, ale až roku 973, v obřadě zamýšleném ne jako uvedení vlády, ale jako její vyvrcholení a jako tah ke kterému bylo potřeba mnoho diplomatických jednání. Tato bohoslužba, vymyšlená samotným Dunstanem a oslavená básní v Anglosaské kronice, utvořila základ dnešnímu britskému korunovačnímu obřadu. Symbolická korunovace byla důležitým krokem, ostatní vládci Británie přišli a slíbili věrnost Edgarovi brzy na to v Chesteru. Šest králů, včetně králů Skotska a Strathclyde, slíbili že budou věrni králi na moři i na zemi. Pozdější prameny uvádí 8 vládců, kteří na prámu s vesly v rukou převezli Edgara, který stál u kormidla, přes řeku Dee. Bylo to symbolické vyjádření poddanosti jednotlivých králů Edgarovi a skutečnosti, že na nich stojí vývoj země, ale směr vývoje udává král Edgar.
Edgar měl několik dětí. Umřel 8.června 975 ve Winchesteru a byl ohřben Glastonburském opatství. Zanechal dva syny, staršího Edvarda, kterého měl se svou první ženou Ethelfledou a mladšího Ethelreda, kterého měl se svojí druhou ženou Elfridou. Po jeho smrti se ujal vlády Edvard (zvaný Edvard II. Mučedník).
Jeho smrt by se dala označit jako začátek konce anglosaské Anglie, který nakonec vedl k třem dobytím země v 11. století, dvakrát Dány a jednou Normany.


Zdroj: https://exsudo.com/
URL : https://www.armedconflicts.com/Edgar-t21084#87917Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

mince s portrétem krále Edgara


zdroj: www.anglo-saxons.net
URL : https://www.armedconflicts.com/Edgar-t21084#87935Version : 0
MOD