Main Menu
User Menu

Military history website

Eduard VI.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Král Eduard VI.- vládl v letech 1547 - 1553
URL : https://www.armedconflicts.com/Eduard-VI-t21053#79927Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Narodil se 12. října 1537 jako vytoužený syn krále Jindřicha VIII. a jeho třetí manželky Jany Seymourové. Když po svém otci nastoupil na trůn, byl teprve desetiletý a vládu za něho převzala regentská rada vedená jeho strýcem Eduardem Seymourem, vévodou z Somersetu. Od roku 1552 se vedení regenské rady ujal John Dudley, vévoda z Northumberlandu. Za vlády regentské rady začala s podporou krále Eduarda VI. druhá, tzv. eduardovská fáze anglické reformace. Během ní došlo k rozsáhlým záborům církevního majetku ve prospěch tzv. nové šlechty. To se nesetkalo s pochopením u rolníků, kteří reformaci přijímali s odporem. V roce 1549 vypukla povstání rolníků v Devonu a Cornwallu.


Eduard VI. byl zanícený protestant a z jeho podnětu byla vydána dodnes platná modlitební kniha Thomase Cranmera. V roce 1552 král onemocněl těžkou tubrkulózou a dříve než zemřel, pokusil se vyřadit z nástupnictví katoličku Marii Tudorovnu tím, že trůn odkázal snaše Johna Dudleye lady Jane Greyové. Zemřel 6. července 1553 ve věku 15-ti let.
URL : https://www.armedconflicts.com/Eduard-VI-t21053#100583Version : 0