Main Menu
User Menu

Military history website

Edwin

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Král Edwin
URL : https://www.armedconflicts.com/Edwin-t21083#79970Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Edwin (941? – 1.říjen 959)


Psáno také Edwy. Nejstarší syn krále Edmunda I. a Elgivy. Po smrti svého strýce Edreda byl vybrán šlechtou na jeho místo 23.listopadu 955. Jeho krátká vláda (23.listopad 955 – 1.říjen 959) byla poznamenána pokračujicími konflikty s rodinou, šlechtou a hlavně s církví pod vedením Sv. Dunstana a arcibiskupa Oda.
Podle jedné legendy začal spor s Dunstanem v den jeho vysvěcení, když se Edwin nedostavil na setkání se šlechtici. Když Dunstan nakonec mladého panovníka našel, zrovna dováděl se šlechtičnou jménem Ethelgive a odmítal se vrátil s biskupem. Rozčílen tímto, Dunstan odvlekl Edwina a donutil ho zříci se dívky s tím, že ji označil za „děvku“. Později když pochopil, že krále popudil, uprchl Dunstan pod ochranu svého kláštera, ale Edwin, podnícený Ethelgivou, ho pronásledoval a klášter vyplenil. I když se Dunstanovi podařilo uprchnout, odmítl se vrátit do Anglie dříve, než po Edwinově smrti. Frustrováni královskými daněmi a podporováni arcibiskupem Odem, zemani Mercie a Northumbrie v roce 957 uzavřeli spojenectví s Edwinovým bratrem Edgarem. Edwin byl poražen v bitvě u Gloucesteru, ale radši než aby zatáhl zemi do občanské války, uzavřel se šlechtici a s bratrem dohodu, ve které bylo království rozděleno podél Temže, s tím, že Edwin měl v držení Wessex a Kent na jihu a Edgar vládl na severu. Ve zbývajících letech jeho vlády vládl Edwin moudřeji a štědře podporoval církev. Zemřel ve věku okolo dvaceti let a po jeho smrti se ujal vlády jeho bratr a soupeř Edgar, který opět spojil království.


Zdroj: https://exsudo.com/
URL : https://www.armedconflicts.com/Edwin-t21083#87867Version : 0
MOD