Operační skupina H

Einsatzgruppe H

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Einsatzgruppe H der Sicherheitspolizei und des SD
Operační skupina H bezpečnostní policie a SD
Oblast působení: Slovensko
Doba působení: srpen - 15. listopad 1944


K 15. listopadu 1944 se velitelství operační skupina H bezpečnostní policie a SD přetransformovalo ve štáb velitele bezpečnostní policie a SD na Slovensku (Befehlshaber der Sicherheitspolizei und SD in der Slowakei).Velitel: SS-Obersturmbannführer SS-Standartenführer vrchní vládní rada dr. Josef Witiska
Zástupce: SS-Hauptsturmführer dr. Lehmann


Sídlo štábu: Bratislava


Počet příslušníků štábu: 95
Počet příslušníků pomocného personálu: 22
Strážní jednotka: cca 40 mužůVnitřní členění:


I. oddělení - organizační a všeobecná správa - SS-Sturmbannfüfrer Gindel
Ic oddělení - zpravodajské (rozvědka) - SS-Hauptsturmführer Völmle
II. oddělení - hospodářské a osobní - SS-Hauptsturmführer Beckers
III. oddělení - zpravodajská služba (SD) - SS-Hauptsturmführer dr. Börsch
IV. oddělení - exekutiva (gestapo a kripo) - SS-Hauptsturmführer dr. Frohwan
IV N oddělení - zpravodajská služba (kontrarozvědka) - SS-Hauptsturmführer kriminální komisař Pape
Podřízené jednotky:
Operační oddíl 13 (Einsatzkommando 13)
Operační oddíl 14 (Einsatzkommando 14)
Zvláštní oddíl 7a (Sonderkommando 7a)
Oddíl ke zvláštnímu použití 27 (ZbV-Kommando 27)
Oddíl ke zvláštnímu použití 29 (ZbV-Kommando 29)
Zvláštní oddíl ke zvláštnímu použití 15 (Sonderkommando ZbV 15)
Zdroj:
Oldřich Sládek: Ve znamení smrtihlava. Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944-1945, Naše vojsko, Praha, 1991
URL : https://www.valka.cz/Operacni-skupina-H-t67258#237793 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more