Main Menu
User Menu

Military history website

Oddělení radiotechnického vojska 2. divize protivzdušné obrany státu [1969-1991]

Electronic Troops Department of 2nd State Air Defense Division

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

     
Název:
Name:
Oddělní radiotechnického vojska 2. divize protivzdušné obrany státu
Originální název:
Original Name:
Oddělení radiotechnického vojska 2. division protivzdušné obrany státu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1969
Předchůdce:
Predecessor:
Oddělení radiotechnického vojska 2. sboru protivzdušné obrany státu
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1991
Nástupce: Successor: Oddělení radiotechnického vojska 2. divize protivzdušné obrany
Nadřízený úřad: Higher Authority: 01.09.1969-01.05.1991 2. divize protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.09.1969-01.05.1991 Brno, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.09.1969-DD.MM.RRRR Bezděk, Zdeněk (plukovník) Ing.
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Dvořák, Ladislav (plukovník) Ing.
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Labuda, Ján (podplukovník) Ing.
DD.MM.RRRR-01.05.1991 Sukup, Jaromír (podplukovník) Ing.

Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
"Přes nás neproletí" - Svět křídel Cheb 2016
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-radiotechnickeho-vojska-2-divize-protivzdusne-obrany-statu-1969-1991-t238827#660328Version : 0
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
Oddělení radiotechnického vojska 2. divize protivzdušné obrany státu [1969-1991] - Ilustrační foto radiolokátoru RL-42

Ilustrační foto radiolokátoru RL-42
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-radiotechnickeho-vojska-2-divize-protivzdusne-obrany-statu-1969-1991-t238827#660324Version : 0