Main Menu
User Menu

Military history website

Elphinstone, George Keith

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

admirál Juraj Keith Elphinstone, 1. vikomt z Keith
Admiral George Keith Elphinstone, 1st Viscount Keith
1746
+ 1823- britský admirálOd roku 1761 ve službě britského námořnictva. V letech 1760-1783 v době americké války potopil celou řadu francouzských lodí a v roce 1793 jako velitel liniové lodi bojoval u Toulánu. V roce 1794 již jako kontraadmirál dobývá Kapské město a následně bojoval v Indii a na Ceyloně. V roce 1796 porazil holandské loďstvo v zátoce Saldanha a byl povýšen na irského peera a barona ze Stonehavenu-Marishalu. Následně velí anglickému loďstvu ve Středomoří, blokuje Janov a vojensky chrání expedici do Egypta.


V Egyptě odmítl ratifikovat dohodu s Francouzi, kterou uzavřel jemu podřízený generál Sydney Smith v El-Ariši. Později v letech 1803-1807 velel v Severním moři a v Kanále anglickému loďstvu.

V roce 1815 řídil a velel Napoleonovu nalodění a odjezd na ostrov Svatá Helena. Admirál byl mimo velkokříže řádu Lázeňského dekorován i tureckým řádem Půlměsíce.
Prameny:
Major Lawrence Gordon: British Battles and Medals,London 1962
Měřička, V.: Tři historické řády,Oběžník Praha 1956

URL : https://www.armedconflicts.com/Elphinstone-George-Keith-t84206#309279Version : 0