Main Menu
User Menu

Military history website

Praporčík strojní sekce

Ensign of the Mechanical Section

Прапорщик по механической части

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Česky: Praporčík strojní sekce
English: Ensign of the Mechanical Section
По-русски: Прапорщик по механической части
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo ----
Link to the Dictionary Entry ----
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Praporcik-strojni-sekce-t245270#678050Version : 0
MOD