Main Menu
User Menu

Military history website

Ethelred II.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Král Ethelred II. Nerozvážný / alt. Bezradný
URL : https://www.armedconflicts.com/Ethelred-II-t21050#79924Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ethelred II. Bezradný (968 – 23.duben 1016)


Ethelred nastoupil na trůn přibližně ve věku 10 let po smrti svého otce krále Edgara a následné vraždě nevlastního bratra Edvarda II. Mučedníka. Jeho přezdívka neznamená, že by byl nepřipravený, ale pochází z anglosaského významu znamenajícího „bez rady“ (bez poradců). Toto byla také hříčka na jeho jméno Ethelred, což znamenalo „dobře upozorněný“ (volněji, s dobrými rádci). Ethelred měl nejméně šestnáct dětí ze dvou manželství, prvního s Aelgifou, dcerou Thoreda, šlechtice z Northumbrie a druhého, roku 1002, s Emou Normandskou, jejíž prasynovec, Vilém I. později využil tento vztah pro jeho nároky na trůn.


Anglie si užívala dlouhé období míru po znovudobytí dánských území na ostrovech v první polovině 10. století. Ale roku 991 Ethelred stanul před vikingským loďstvem největším od dob Guthrumovy „Letní armády“ v předchozím století. Tato flotila byla vedena Olafem Trygvassonem, Norem, který se rozhodl pozvednout svou zem z dánské nadvlády. Po počátečních porážkách včetně porážky Ethelredových sil pod velením Birhtnotha v bitvě u Maldonu, se Ethelredovi podařilo s určitým úspěchem dosáhnout dohody s Olafem, který se vrátil do Norska. I když toto uspořádání přineslo určitý odklad, Anglie stála před dalšími vikingskými nájezdy. Ethelred je odrazil, ale v mnoha případech byl donucen následovat příkladu předchozích vládců, včetně Alfréda Velikého a vyplatit nájezdníky platbou známou jako Danegeld.
Ethelred nařídil masakr Dánů žijících v Anglii na den Sv. Brice 13.listopadu 1002. Na což reagoval Sven I. Haraldsson řadou tažení ve snaze podrobit si Anglii a uspěl. Ale toto vítězství si užil pouhých pět týdnů, poté umírá. V roce 1013 Ethelred prchá do Normandie, hledajíc ochranu u svého švagra Roberta Normandského, když Anglii obsadil Sven I. Haraldsson a jeho vojsko. Vrátil se v únoru 1014, po Svenově smrti. Ethelred umírá 23. dubna 1016 v Londýně, kde byl i pohřben ve Staré katedrále Sv. Pavla. Po něm nastoupil jeho syn Edmund (Edmund II. zvaný Železný bok), jehož měl se svou první ženou Aelgifou. Později (1042-1066) se k vládě dostal i jeho syn z druhého manželství, Edvard (Edvard III. Vyznavač).


Navzdory trvalému tlaku vikingských útoků měla Ethelredova vláda daleko ke katastrofě popisované pozdějšími kronikáři. Ethelred provedl velkou reformu způsobu vlády v anglosaské Anglii a právě on zavedl tzv. šerify (z Shire Reeves – hejtmani/spravovatelé hrabství). I kvalita mincí, spolehlivý indikátor všeobecných ekonomických podmínek, zůstávala za jeho vlády velmi vysoká.


Zdroj: https://exsudo.com/
URL : https://www.armedconflicts.com/Ethelred-II-t21050#88889Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

mince s portrétem Ethelreda II.
zdroj: https://www.trin.cam.ac.uk/sdk13/ascoins.html
URL : https://www.armedconflicts.com/Ethelred-II-t21050#89138Version : 0
MOD