Main Menu
User Menu

Military history website

Prapor polních myslivců č. 10

Feldjäger Battalion No. 10

     
Název:
Name:
Prapor polních myslivců č. 10
Originální název:
Original Name:
Feldjägerbataillon Nr. 10
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1813
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 15. pěší brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vigo di Fassa

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Schulz, Felix (Oberstleutenant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
- Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-10-t68603#407725Version : 0
MOD
the Organization of the battalion of field hunters no 10, 1914:

Headquarters battalion: Vigo di Fassa
Field company: Vigo di Fassa
Spare company: St. Pölten

Source:
Friedens-Ordre de bataille to. in. to. Heeres, der k. to. und der to. in. Landwehr gültig vom 1. April 1914 (Vienna 1914).
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-10-t68603#407726Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Feldjägerbataillon Nr. 10
prápor poľných strelcov č. 10


rok zriadenia: 1813


Doplňovací obvod - veliteľstvo: II. Wien


Sídlo štábu:1904 - Steyr (Rakúsko)
1909 - Steyr (Rakúsko)
1914 - Vigo di Fassa (Taliansko)

Veliteľ práporu v roku 1909: podplukovník (Oberstleutnant) Otto Sertić


Zdroj: www.mlorenz.at
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-10-t68603#240560Version : 0
Source: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914.
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-10-t68603#410827Version : 0