Main Menu
User Menu

Military history website

Prapor polních myslivců č. 11

Feldjäger Battalion No. 11

     
Název:
Name:
Prapor polních myslivců č. 11
Originální název:
Original Name:
Feldjägerbataillon Nr. 11
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1813
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 56. pěší brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Gradisca

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pöschek, Karl (Oberstleutenant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
- Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-11-t68604#407727Version : 0
MOD
the Organization of the battalion of field hunters no 11 in 1914:

Headquarters battalion: Gradisca
Field company: Gradisca
Bike company: Gradisca
Spare company: Györ

Source:
Friedens-Ordre de bataille to. in. to. Heeres, der k. to. und der to. in. Landwehr gültig vom 1. April 1914 (Vienna 1914).
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-11-t68604#407729Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Feldjägerbataillon Nr. 11
prápor poľných strelcov č. 11


rok zriadenia: 1813


Doplňovací obvod - veliteľstvo: V. Pozsony (Bratislava, Slovensko)


Sídlo štábu:1904 - Köszeg (Maďarsko)
1909 - Gradisca (Taliansko)
1914 - Gradisca (Taliansko)

Veliteľ práporu v roku 1909: podplukovník (Oberstleutnant) Emil von Spányik


Zdroj: www.mlorenz.at
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-11-t68604#240561Version : 0
Source: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914.
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-11-t68604#410828Version : 0