Main Menu
User Menu

Military history website

Prapor polních myslivců č. 12

Feldjägerbataillon Nr. 12

     
Název:
Name:
Prapor polních myslivců č. 12
Originální název:
Original Name:
Feldjägerbataillon Nr. 12
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1813
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 5. pěší brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Innsbruck

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Bontadi, Dante (Oberstleutenant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
- Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-12-t68605#407758Version : 0
MOD
the Organization of the battalion of field hunters no. 12 in 1914:

Headquarters battalion: Innsbruck
Field company: Innsbruck
Spare company: Mladá Boleslav

Source:
Friedens-Ordre de bataille to. in. to. Heeres, der k. to. und der to. in. Landwehr gültig vom 1. April 1914 (Vienna 1914).
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-12-t68605#407759Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Feldjägerbataillon Nr. 12
prápor poľných strelcov č. 12


rok zriadenia: 1813


Doplňovací obvod - veliteľstvo: IX. Leitmeritz (Litoměřice, ČR)


Sídlo štábu:1904 - Reichenberg (Liberec, ČR)
1909 - Cavalese (Taliansko)
1914 - Cavalese (Taliansko)

Veliteľ práporu v roku 1909: podplukovník (Oberstleutnant) Otto Bartusch


Zdroj: www.mlorenz.at
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-12-t68605#240563Version : 0
Source: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914.
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-12-t68605#410756Version : 0
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

K tomuhle praporu narukoval v roce 1902 můj praděda. V té době bydlel ve Lhotě u Brandýsa n-Labem pol. Okres Karlín (dnes Praha Karlín), zajímavý, že přesto že byl v té době pluk sídlem v Mladé Boleslavi, záznam z cvičení které ještě prodělal u tohoto praporu je z Humpolce znovu do tohoto praporu narukoval 27.9. 1914 až do roku 1918 kdy v září zemřel v Italském Feltre
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-12-t68605#407824Version : 0