Main Menu
User Menu

Military history website

Velitelství stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu [1961-1966]

Fighter Air Command of the 3rd State Air Defense Corps

     
Název:
Name:
Velitelství stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
Originální název:
Original Name:
Velitelství stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1966
Nástupce:
Successor:
Oddělení stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.09.1961-01.11.1966 3. sbor protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.11.1966 Žatec, kasárny"RÜT" /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.09.1961-DD.07.1962 Svačina, Vladimír (podplukovník)
DD.07.1962-01.05.1966 Bolcha, Štefan (Podplukovník)
01.05.1966-01.11.1966 Bolcha, Štefan (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1961-01.11.1966 Oddělení bojové přípravy stíhacího letectva

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
"Přes nás neproletí" - Svět křídel Cheb 2016
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-stihaciho-letectva-3-sboru-protivzdusne-obrany-statu-1961-1966-t238796#660254Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Další hlavní funkcionáři velitelství 3. sboru protivzdušné obrany státu:
01.09.1961-01.11.1966
1. Zástupce velitele:
01.09.1961-DD.05.1962 Hájek, Emil (podplukovník)
DD.05.1962-01.11.1966 Konečný, Bohuslav (podplukovník)

2. Zástupce velitele pro věci politické - náčelník politického oddělení:
01.09.1961-DD.MM.RRRR Bondarenko, Dimitrij (major)
DD.MM.RRRR-01.11.1966 Bondarenko, Dimitrij (podplukovník)

3. Zástupce velitele - náčelník týlu:
01.09.1961-01.11.1966 Dušánek, Zdeněk (podplukovník)

4. Náčelník Inženýrské letecké služby:
01.09.1961-08.07.1963 Tůma, Antonín (podplukovník) Ing.
08.07.1963-01.11.1966 Jenšovský, František (podplukovník) Ing.

5. Náčelník stíhacího letectva:
01.09.1961-07.02.1963 Svačina, Vladimír (podplukovník)
08.07.1963-01.11.1966 Bolcha, Štefan (podplukovník) Ing.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-stihaciho-letectva-3-sboru-protivzdusne-obrany-statu-1961-1966-t238796#660657Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

I. Skupina bojové přípravy stíhacího letectva: 01.11.1966-01.01.1976
1. náčelník skupiny
01.11.1966-DD.MM.1967 Hradecký, Miloš (podplukovník) Ing.
2. Inspektor techniky pilotáže
01.11.1966-
3. Inspektor vzdušné střelby
01.11.1966-29.01.1968 Ohem, Václav (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
II. Starší letovod stíhacího letectva
01.11.1966-
DD.MM.RRRR-BB.MM.RRRR Havlík, František (major)
III. Náčelník padákové přípravy:
12.08.196-01.09.1969 Grim, Josef (podplukovník)
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-stihaciho-letectva-3-sboru-protivzdusne-obrany-statu-1961-1966-t238796#660662Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
Velitelství stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu [1961-1966] - Ilustrační foto

Ilustrační foto
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-stihaciho-letectva-3-sboru-protivzdusne-obrany-statu-1961-1966-t238796#661908Version : 0