Main Menu
User Menu

Military history website

Fotka vojaka zo Slovenského štátu

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vážený kolegovia.
Medzi starími fotografiami som našiel fotku môjho príbuzneho,ktorý posiela pohladnicu z frontu svojím rodičom.


Chcel by som Vás poprosiť či by ste mohli zistiť nejaké bližšie info o tomto vojakovi.Kde bojoval a tak.


je tam napísané stk - to bude asi hodnosť?
A bol v 4 pochodovej rote - nedalo by sa zistit kde ta rota bojovala,alebo kde mala sídlo?


Po klíknutí sa Vám obrázok zväčší.
Za každé info vopred Ďakujem.
URL : https://www.valka.cz/Fotka-vojaka-zo-Slovenskeho-statu-t124261#423394Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

stk - strelník (najnižšia vojenská hodnosť)


Roty mal každý prápor slovenskej armády - takže tých 4. pochodových rôt bolo pravdepodobne viac. Ale na karte je napísané Levoča, takže predpokladám že tá rota bola súčasťou útvaru, ktorý bol dislokovaný v Levoči.Nevšimol som si obdobie - napr. v roku 1940 bolo v Levoči veliteľstvo Pešieho pluku č. 1 a jeho 2. prápor. Ale už od októbra 1940 tu sídlil 5. peší pluk.
URL : https://www.valka.cz/Fotka-vojaka-zo-Slovenskeho-statu-t124261#423400Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

buko1 Ďakujem za odpoveď.každé info sa cení.
URL : https://www.valka.cz/Fotka-vojaka-zo-Slovenskeho-statu-t124261#423586Version : 0