Main Menu
User Menu

Military history website

Fregatní kapitán

Frigate Captain

Fregattenkapitän

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Česky: Fregatní kapitán
English: Frigate Captain
Deutsch: Fregattenkapitän
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Fregatní kapitán
Link to the Dictionary Entry Frigate Captain
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1907 - Kailer von Kaltenfels, Karl

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Fregatni-kapitan-t236861#654587Version : 0
MOD