Main Menu
User Menu

Military history website

Fregatní poručík

Frigate Lieutenant

Fregattenleutnant

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Česky: Fregatní poručík
English: Frigate Lieutenant
Deutsch: Fregattenleutnant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Fregatní poručík
Link to the Dictionary Entry Frigate Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
01.01.1909 - Prášil, Leo
DD.MM.RRRR Singule, Rudolf

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Fregatni-porucik-t236860#654585Version : 0
MOD