Main Menu
User Menu

Military history website

Generál vzdušných sil

General of the Air Force

General of the Air Force

Česky: Generál vzdušných sil
English: General of the Air Force
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generál vzdušných sil
Link to the Dictionary Entry General of the Air Force
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
07.05.1949 Arnold, Henry Harley

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/General-vzdusnych-sil-t185372#667879Version : 0
MOD