Main Menu
User Menu

Military history website

Generál vzdušných sil

General of the Air Force

General of the Air Force

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Česky: Generál vzdušných sil
English: General of the Air Force
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generál vzdušných sil
Link to the Dictionary Entry General of the Air Force
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
07.05.1949 Arnold, Henry Harley

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/General-vzdusnych-sil-t185372#667879Version : 0
MOD