Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Golikov, Filipp Ivanovič

Golikov, Filipp Ivanovich

Филипп Иванович Голиков

     
Příjmení:
Surname:
Golikov
Jméno:
Given Name:
Filipp Ivanovič
Jméno v originále:
Original Name:
Филипп Иванович Голиков
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
maršál Sovětského svazu
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.07.1900 Borisova /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.07.1980 Moskva /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník Hlavní politické správy Sovětské armády a námořnictva
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Golikov-Filipp-Ivanovic-t230#569292Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Golikov
Jméno:
Given Name:
Filipp Ivanovič
Jméno v originále:
Original Name:
Филипп Иванович Голиков
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.11.1935 brigádní velitel
31.12.1937 sborový komisař
08.01.1938 sborový velitel
04.06.1940 generálporučík
19.01.1943 generálplukovník
08.05.1959 armádní generál
08.05.1961 maršál Sovětského svazu
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.07.1937-31.01.1938 Velitel : 45. mechanizovaný sbor
DD.11.1938-15.09.1939 Velitel : Vinnická armádní skupina
16.09.1939-24.09.1939 Velitel : Voločyská armádní skupina
24.09.1939-28.09.1939 Velitel : Východní armádní skupina
28.09.1939-04.06.1940 Velitel : 6. armáda
04.06.1940-26.07.1940 Velitel : 6. armáda
01.11.1941-01.02.1942 Velitel : 10. armáda
11.02.1942-30.03.1942 Velitel : 4. úderná armáda
02.04.1942-07.07.1942 Velitel : Brjanský front
09.07.1942-14.07.1942 Velitel : Voroněžský front
06.08.1942-09.08.1942 Velitel : 1. gardová armáda
22.10.1942-19.01.1943 Velitel : Voroněžský front
19.01.1943-28.03.1943 Velitel : Voroněžský front
03.09.1950-17.01.1956 Velitel : Zvláštni mechanizovaná armáda

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

20.02.1933

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

16.08.1936

Řád rudé hvězdy
Order of the Red Star
Opден Красная Звезда
-

22.02.1938

Jubilejní medaile XX let Dělnicko-rolnické Rudé Armády (1938)
Jubilee Medal for 20 Years of Workers and Peasants Red Army (1938)
Юбилейная медаль ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии
-

22.02.1941

Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Орден Ленина
-

03.01.1942

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

22.12.1942

Medaile Za obranu Stalingradu
Medal for Defense of Stalingrad
Медаль За оборону Сталинграда
-

28.01.1943

Řád Suvorova 1. stupeň /1942-1943/
Order of Suvorov 1st Class /1942-1943/
Opден Суворова I степени
-

22.04.1944

Řád Kutuzova, 1. stupeň /1943-1991/
Order of Kutuzov, 1st Class /1943-1991/
Opден Кутузова I степени
-

01.05.1944

Medaile Za obranu Moskvy
Medal for Defence of Moscow
Медаль За оборону Москвы
-

03.11.1944

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

21.02.1945

Leninův řád /1943-1991/
Order of Lenin /1943-1991/
Орден Ленина
-

09.05.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

30.09.1945

Medaile Za vítězství nad Japonskem
Medal for Victory over Japan
Медаль За победу над Японией
-

DD.MM.1947

Medaile Na paměť 800 let Moskvy
Medal for Commemoration of 800 Years of Moscow
Медаль В память 800-летия Москвы
-

DD.MM.1948

Jubilejní medaile 30 let sovětské armády a námořnictva
Jubilee Medal for 30 Years of Soviet Army and Navy
Юбилейная медаль 30 лет Советской Армии и Флота
-

20.06.1949

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

20.07.1950

Leninův řád /1943-1991/
Order of Lenin /1943-1991/
Орден Ленина
-

DD.MM.1958

Jubilejní medaile 40 let Ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 40 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 40 лет Вооруженных Сил СССР
-

15.07.1960

Leninův řád /1943-1991/
Order of Lenin /1943-1991/
Орден Ленина
-

08.05.1961

Hvězda maršála Sovětského svazu
Marshal's Star
Маршальская Звезда
-

DD.MM.1965

Jubilejní medaile 20. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 20th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

22.02.1968

Řád říjnové revoluce
Order of October Revolution
Орден Октябрьской Революции
-

22.02.1968

Čestná zbraň se zlatým vyobrazením státního znaku SSSR
Honorary weapon with a gold image of the State Emblem of the USSR
Почётное оружие с золотым изображением Государственного герба СССР
-

DD.MM.1968

Jubilejní medaile 50 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 50 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 50 лет Вооруженных Сил СССР
-

16.07.1970

Řád rudé hvězdy
Order of the Red Star
Opден Красная Звезда
-

DD.MM.1970

Jubilejní medaile Za hrdinnou práci (Za vojenské hrdinství). Na oslavu 100. výročí narození V. I. Lenina
Jubilee Medal for Heroic Labor (for Military Valor). In Commemoration of 100th Birthday of V. I. Lenin
Юбилейная медаль За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина
-

30.04.1975

Řád za službu vlasti v ozbrojených silách SSSR, 3. stupeň
Order for Service to the Homeland in the Armed Forces of the USSR, 3rd Class
Орден За службу Родине в Вооружённых Силах СССР 3 степени
-

DD.MM.1975

Jubilejní medaile 30. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 30th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
-

DD.MM.1976

Medaile Veterán ozbrojených sil SSSR
Medal Veteran of Armed Forces of USSR
Медаль Ветеран Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.1979

Jubilejní medaile 60 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal 60 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 60 лет Вооружённых Сил СССР
-

15.07.1980

Řád rudého praporu práce /1943-1991/
Order of Red Banner of Labour /1943-1991/
Орден Трудового Красного Знамени
-

DD.MM.RRRR

Řád partyzánské hvězdy 1. třídy
Order of Partisan Star 1st Class
Orden partizanske zvezde sa zlatnim vencem
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Dukelská pamětní medaile
Commemorative Medal of the Dukla Battle
-

DD.MM.RRRR

Řád národní vlajky 1. třídy
Order of National Flag 1st class
국기훈장 제1급
-

DD.MM.RRRR

Řád grunwaldského kříže 1. třída
Order of the Grunwald Cross 1st Class
Order Krzyża Grunwaldu I klasy
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Golikov-Filipp-Ivanovic-t230#569294Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Golikov, Filip Ivanovič
Golikov se narodil 16. 7. 1900 (30.7. podle gregoriánského kalendáře) ve vesnici Borisovo u Šadrinsku jako syn rolníka.
V květnu 1918 vstoupil jako dobrovolník do Rudé armády, když se už měsíc před tím stal členem VKS(b).
V lednu 1919 vyslán do 2měsíčního kurzu agitátorů a propagandistů do Petrohradu.
1929-31 vojenská škola vyššího velitelského sboru.
1931-33 Vojenská akademie imeni Frunze
1937-46 a 1954-66 poslanec Nejvyššího sovětu SSSR
1941-52 člen ÚKK VKS(b). [Ústřední kontrolní komise Všeruské komunistické strany bolševiků = oficiální dobový název]
1961-66 člen ÚV KSSS.
Zemřel 29. 7. 1980 a pohřben na Novoděvičím hřbitově v Moskvě.Člen oddílu Rudé gardy v Kamyšlově. Střelec, kulometčík.
Od března 1919 na východní frontě u 10. moskevského pluku přiřazeného ke 3. armádě. Poté ve zvláštní brigádě, z níž byla V. K. Bljucherem zformována 51. divize. Od srpna 1919 instruktor-agitátor polit. oddělení divize.
1920-29 v různých armádních funkcích, zjeména stranických a propagandistických.
1929-31 a 1931-33 student vojenských škol.
1931 velitel pluku.
1933-39 velitel divize, mechanizované brigády, mechanizovaného sboru.
1938 člen Vojenské rady Běloruského vojenského okruhu.
Od listopadu 1938 velitel Vinnické skupiny vojsk.
Od září 1939 velitel 6. armády.
17. září 1939 v čele 6. armády v sestavě Ukrajinského frontu při útoku proti Polsku.
Od července 1940 zástupce náč. Generálního štábu pro rozvědku.
V 3. 1941 informoval štáb o pravděpodobném termínu přepadení SSSR.
Po přepadení SSSR v červnu 1941 vyslán v čele sovětské vojenské mise do Británie a USA. Návrat v září t. r.
29. 9. 1941 - 1. 10. 1941 účast na moskevské konferenci vojenských zástupců USA, Spojeného království a SSSR.
V říjnu 1941 zformována jižně od Rjazaně 10. armáda, pověřen jejím velením ve svazku Západního frontu.
6. 12. 1941 boje proti německé 2. armádě v protiútoku směrem na Novomoskovsk.
V únoru 1942 velitelem 4. úderné armády.
V dubnu 1942 jmenován velitelem Brjanského frontu
7. 7. 1942 pověřen velením oddělené části Brjanského frontu, Voroněžskému frontu (40., 3. a 6. armáda).
8. - 10. 1942 velitel 1. gardové armády a zástupce velitele Jihozápadního frontu.
Od 4. 1943 náčelník Hlavní správy kádrů ozbrojených sil SSSR, náměstek ministra národní obrany SSSR.
Současně od 10. 1944 zplnomocněnec Rady lidových komisařů pro repatriaci sovětských občanů.
1950 převeden na službu u vojsk.
1956 náčelník Vojenské akademie tankových vojsk.
1958-62 náčelník Hlavní politické správy Sovětské armády a námořnictva.kombrig, komdiv, komkor 1933-39
generál-poručík 1940
generál-plukovník 1943
maršál SSSR 1961


4x Řád Lenina
Řád Říjnové revoluce
4x Řád Rudého praporu
Řád Suvorova 1. stupně
Řád Rudé hvězdy
Čestná zlatá zbraňPozn: Podle svědectví Chruščova projevil Golikov pod Stalingradem zbabělost, psal Politbyru udání na další velitele, vč. Jeremenka. Kariéru dělal politicky, což by vysvětlovalo jeho postup, ale všechny pocty získával poněkud opožděně. Proto taky nemá Hrdinu SSSR. Jako šéf repatriace sovětských občanů se snažil dovézt domů absolutně všechny vojáky, ba dokonce i civilní osoby pocházející z SSSR. Přitom valná část z nich byla po návratu obviněna ze spolupráce s nepřítelem a odsouzena do lágrů. Ani po smrti Stalina neztratil své zastánce v nejvyšších politických a vojenských kruzích.
URL : https://www.valka.cz/Golikov-Filipp-Ivanovic-t230#32700Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jeho život je dodnes obestřen mnoha tajemstvími. Golikov se narodil v roce 1900 v rodině chudého venkovského léčitele v Kurganské oblasti. Jako premiant ne vesnické školy získal stipendium do oblastního gymnázia. Už od malička byl ctižádostivý a pracovitý.
Golikov vstoupil do komunistické strany krátce po Říjnové revoluci. V dubnu se stal redaktorem místních Izvěstijí a uveřejnil zde mnoho článků. Také vstoupil do střeleckého pluku, který měl přezdívku „Rudí orli“. Během občanské války bojoval proti bělogvardějcům na Urale a za to, že se zde vyznamenal především v boji, byl poslán do Petrohradské vojenské akademie. Po vystudování byl jmenován funkcí politického důstojníka u 3. armády. V únoru 1931 byl poprvé jmenován velitelem střeleckého pluku a krátce nato velitelem divize. Poté studoval do roku 1933 dálkově Frunzeho akademii. Není zcela jisté zda se podílel na velké čistce z roku 1937, ale jisté je, že následně se mu otevřela cesta pro kariéru patrně za jeho politickou angažovanost. V září 1938 byl poslán jako politický komisař do vojenské rady Běloruské vojenské oblasti a zanedlouho byl povýšen na velitele speciální armádní skupiny v Kyjevské oblasti. V září 1939 velel 6. armádě při okupaci východního Polska.
V červenci 1940 byl neočekávaně jmenován náčelníkem sovětské vojenské rozvědky (GRU).
Po svém příchodu se musel nějakou dobu adaptovat pro práci v tajné službě. Jeho hlavní chybou bylo, že jeho služba nedokázala rozpoznat německé přesuny divizí připravovaných k útoku na Sovětský svaz přestože byly náznaky, které rozpoznala, ale on je nedokázal patřičně prosadit.
8.7. 1941 přijel do Londýna v čele delegace, vyslané na popud Stalina, k upevnění vztahů, ale spíše to bylo proto, že se obával aby se Britové nepostavili po bok Němců proti němu. Po mnoha jednáních, ve kterých byla cítit povýšenost Britů, byl 13.7. odvolán Stalinem do Moskvy na poradu. Informace, které Golikov získal, byly rozhodující pro sovětský odhad britské strategie a pro možné položení prvních základů Velké aliance. Kromě toho potvrdil Stalinovi jeho odhad, že je možné očekávat pomoc především z Ameriky.
26.7. 1941 přistál na letišti La Guardia, odkud přijel do Washingtonu. Jeho úkolem bylo vypracovat program o půjčce a pronájmu pro Rusko. Vše nakonec pro Moskvu dopadlo dobře, ale zároveň tím vzala iniciativu na svá bedra.
21.10. 1941 byl pověřen velením 10. rezervní armády, patřící do svazku Timošenka a Žukova.
Když k armádě přišel byla nedostatečně vyzbrojena a připravena k boji. Udělal velký kus práce a vytvořil z nich 9 schopných divizí, které byly poté použity k obraně Moskvy.
Po vítězství u Stalingradu byly armády přeskupeny a Golikov velel houževnatému protiútoku na Don. Za dva měsíce bojů jeho vojska postoupila o 256 km na západ. Dostala se až 160 km od Kyjeva, ale byla následně odražena Němci zpět k Charkovu. Opět moc nepřesvědčil své nadřízené, protože podcenil svého nepřítele. V dubnu 1943 se vrátil do funkce náměstka komisaře pro obranu.
Po válce sloužil generál Golikov jako velitel Akademie obrněných sil. v lednu 1958 dosáhl vrcholu své kariéry, když byl jmenován náčelníkem Hlavní politické správy sovětské armády a vojenského námořnictva. V této funkci sloužil čtyři roky během nichž byl jmenován maršálem Sovětského svazu. Zemřel v roce 1980.
URL : https://www.valka.cz/Golikov-Filipp-Ivanovic-t230#38631Version : 0