Main Menu
User Menu

Military history website

Graham,Douglas Alexander

     
Příjmení:
Surname:
Graham
Jméno:
Given Name:
Douglas Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Douglas Alexander Henry Graham
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.03.1893
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.09.1971
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 153. pěší brigáda
velitel: 56. (londýnská) pěší divize
velitel: 50th (Northumbrian) Infantry Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Graham-Douglas-Alexander-t162136#492635Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Graham-Douglas-Alexander-t162136#492635Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Graham
Jméno:
Given Name:
Douglas Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Douglas Alexander Henry Graham
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR University of Glasgow
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-17.09.1913 Royal Military College, Sandhurst
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
17.09.1913 podporučík
03.11.1914 poručík
18.06.1916 kapitán
16.12.1930 major
27.06.1937 podplukovník
05.04.1940 plukovník
05.05.1943 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Vojenský kříž
Military Cross
-

DD.MM.RRRR

Řád Britského Impéria 2. třída
Order of British Empire KBE
-

DD.MM.RRRR

Řád lázně člen (vojenský) 3. třída
Order of Bath Companion (Mil.) 3rd Class
-

DD.MM.RRRR

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.unithistories.com
URL CZ: https://www.valka.cz/Graham-Douglas-Alexander-t162136#492636Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Graham-Douglas-Alexander-t162136#492636Version : 0
MOD
After the termination of the Glasgowksej akadémie is pridelený 26.9.1911 (but znovupodpisuje pridelenie 25.9.1912) as the ensign to 3. Dolnozemskej brigade, Royal polného delostrelectva, TF (3rd Lowland Brigade, Royal Field Artillery, Territorial Force).

17.9.1913 terminated the Royal military kolégium (university) (Royal Military College, Sandhurst).

A short while after the outbreak of the 1. st. army sa stave poručíkom and is pridelený to 1. Battalion Kameronskích (Škótskych strelcov) (1st Battalion Cameronians (Scottish Rifles)) and 22.10.1914 sa participating shares, viedla to udeleniu Viktóriniho kríža. In the area of La Boutillerie vo France, the bol por. Graham injured in the leg and soldier Henry May ho odtiahol almost 300m into the bezpečia. Vojakovi May is this ocenenie udelene.

18.6.1916 sa becomes kapitánom and 30.4.1917 major. In 1918 received the military cross, ako súčasť 1918 novoročnej honors. Koncom war is to him a certificate awarded francúzky Croix de guerre.

Graham sa vzdáva summon pozície in the army 8.6.1919 but in the service of the sa re vracia 11.1.1920. From 30.10.1921 worked as the assistant to the military sekretára in the Indian army. In Britain sa vracia in 1928 and 19.2.is menovaný štábny kapitánom 52. (dolnozemskej) divízie (52nd (Lowland) Division).

16.12.1930 is menovan¡from the major and from 31.12.1930 to 18.2.1932 is zástupcom asistentom adjutant and hlavného quartermastera (Deputy Assistant Adjutant & Quarter-Master General (DAA&QMG)), dolnozemskej area, the headquarters of the Hungarian Škótska (Lowland Area, Scottish Command).

From 1.5.1932 to 30.4.1935 is velitelom Kameronskej plukovnej compensation – base regiment (Cameronians Detained Depot) in the Hamilton, South Lanarkshire.

In júny 1937 sa becomes podplukovníkom and he's zverené velenie 2. battalion of the Cameronians. In apríly 1940's he then zverené velenie 27. pešej brigade with poverenou hodnosťou ako brigadier, and náhradnú hodnosť ako colonel? as the commander of the 9th. (horalskej) division (British 9th (Highland) Infantry Division). Subsequently changing your označenie at 153. pešiu brigade when it is 9. (horalská) is reformed to 51. (horalskú) pešiu divíziu (British 51st (Highland) Infantry Division).

11.6.1942 he certificate awarded Commander, Order of the British Empire (CBE), odovzdaný pri príložistosti Královych narodenín. 14.1.1943 he certificate awarded the Distinguished Service Order (DSO) around his bojovú courage and morale during the 2. the battle of Alamein, 2.11.1942.

After that the battle continues vo command summon the brigade and successfully completed the campaign in Tunisia, where the sa involved in the attack on the postavenia on Marethoovej line in the night from 16. on 17.3. and for his účasť and skills preukázané during this operácie that viedla to obsadeniu Sfax he certificate awarded bar to DSO.

In may 1943 he zverené velenie 56. (On london) divízie and he's udelená hodnosť poverného major general, pričom so my unit sprvu pôsobí v severnej Afrike and naśledne sa participates in vylodenia at Salerno, 9.9.1943 within operácie Avalanche.

During vylodenia and subsequently his divízia is podriadená 5. US army. For his velenie this jednotke in the period from 18.10.1943, zahrnujúc obsadenia Neapolu, the procedure to líniu embankment Volturno, he's udelená helpful légia (Commander of the US Legion of Merit).

14.5.1944 sa becomes dočastným general major. His services during the Talianskej kaman him vyniesli 24.8.1944 ocenenie vo forme Companion of the Order of the Bath (CB).

In januári 1944 he zverené velenie 50. (Northumbrian) peśej divízie (the 50th (Northumbrian) Infantry Division) that sa participates in vylodenia in Normandy on Gold Beach. For his účinkovanie in this kapmpani is zmienený in spávach.

His hodnosť sa becomes trvalov 6.10.1944 with effective period from 1.2.1945 and taktiež sa becomes dôstojníkom Légion d'honneur.

In novembri 1944 sa vracia so my divíziou to England with úmyslom spraviť of the best výcvikovú divíziu. But divízia zanedlho odchádza again on the field of battle and taking part in sa oslobodenia and vyčistenia Nórska.

22.3.1945 is again zmienený in the news for his credit on the bojovom field in severozápadnej Europe.

In Nórsku in charge of the British Norskym forces and zvoláva here and participating in sa for súde where is obvineních 10 Nemeckích príslušníkov of the armed forces, čeliacich obvineniu of vojnových zločinov (in súvislosti so zaobchádzaníms vojnovími zajatcami). Súd sa uskutočnil in Oslo.
For his service in the Nórsku he certificate awarded commander the Royal Norwegian Order of St. Olav.

6.2.1947 odchádza retired.

But nevertheless it is from 22.8.1954-26.3.1958 colonel of the regiment Cameronians (Škótskich strelcov) (Regiment of The Cameronians (Scottish Rifles)).

Taktiež zstával post from 11.6.1956 to 15.3.1960 ako zástupca lieutenant (Deputy Lieutenant ) územného whole Ross and Cromarty (County of Ross and Cromarty) 15.3.1960 resigns to funkciu and sťahuje sa to súkromia.


www.bbc.co.uk
en.wikipedia.org
https://www.kcl.ac.uk/lhcma/locreg/GRAHAM.shtml
www.generals.dk
www.facebook.com
.
URL CZ: https://www.valka.cz/Graham-Douglas-Alexander-t162136#498795Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Graham-Douglas-Alexander-t162136#498795Version : 0
MOD