Main Menu
User Menu

Military history website

Velkokníže

Grand Prince

Česky:
Czech:
Velkokníže
Anglicky:
English:
Grand Prince, Grand Duke
Další názvy:
Other names:
Francouzsky / French - Grand Prince, Grand-Duc
Italsky / Italian - ?
Německy / German - Großfürst
Rusky / Russian - Великий князь
Španělsky / Spanish - Gran Príncipe
Poznámka:
Note:
latinsky: Magnus Princeps
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Velkoknize-t235825#652010Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V angličtině často překládáno jako Grand Duke namísto Grande Prince, obdobně jako Duke pro knížete.
URL : https://www.valka.cz/Velkoknize-t235825#652012Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
František Josef I., -
Nikolaj Nikolajevič ml., Romanov
URL : https://www.valka.cz/Velkoknize-t235825#652179Version : 0
MOD