HC-3A

     
Název:
Name:
HC-3A HC-3A
Originální název:
Original Name:
HC-3A
Kategorie:
Category:
víceúčelový vrtulník utility helicopter
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1962-15.05.1962 Výzkumný a zkušební letecký ústav, Letňany /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1962-15.05.1962
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp / prototype (přestavba 2. prototypu HC-3 / rebuilt of 2nd prototype HC-3)
První vzlet:
Maiden Flight:
24.10.1962
Osádka:
Crew:
2
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Uspořádání rotorů:
Rotor Configuration:
hlavní a vyrovnávací rotor main and antitorque rotor
Podvozek:
Undercarriage:
pevný fixed
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola wheels
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného vrtulníku:
Empty Weight:
1059 kg 2335 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
1550 kg 3417 lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
? kg ? lb
Délka s otáčejícími se rotory:
Length with Rotors Turning:
? m ?
Délka trupu:
Fuselage Length:
13,40 m 43ft 11.5in
Šířka trupu:
Fuselage Width:
2,491) m 8ft 2in1)
Celková výška:
Overall Height:
3,402) m 11ft 2in2)
Průměr hlavního rotoru:
Main Rotor Diameter:
11,60 m 38ft 1in
Průměr vyrovnávacího rotoru:
Tail Rotor Diameter:
1,78 m 5ft 10in
Plocha disku hlavního rotoru:
Main Rotor Disc Area:
105,68 m2 1137.53 ft2
Plocha disku vyrovnávacího rotoru:
Tail Rotor Disc Area:
2,49 m2 26.8 ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový piston
Počet motorů:
Number of engines:
1
Typ:
Type:
M-360 RF s výkonem 221 kW (300 k) M-360 RF, power output 296 bhp
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
? ?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
179 km/h v ? m 113 mph in ? ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
140 km/h v ? m 87 mph in ? ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
6,4 m/s 1259.8 ft/min
Statický dostup:
Static Ceiling:
28003) m 91863) ft
Dynamický dostup:
Dynamic Ceiling:
4500 m 14764 ft
Dolet:
Range:
400 km 249 mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
? km ? mi
Přepravní kapacita:
Transport Capacity:
2-3 cestující 2-3 passengers
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
- -
Vybavení:
Equipment:
- -
Uživatelské státy:
User States:
- -
Poznámka:
Note:
1) rozchod kol
2) po rotorovou hlavu
3) s přízemním efektem, bez přízemního efektu 1200 m
1) wheel track
2) to rotor head
3) in ground effect, out of ground effect 3937 ft
Zdroje:
Sources:
Beneš, L.: Československé vrtulníky známé i neznámé, Votobia, Olomouc, 1998
Němeček, V.: Československá letadla, Naše Vojsko, Praha, 1968
http://www.vrtulnik.cz/hc-3.htm
URL : https://www.valka.cz/HC-3A-t8739#25838 Version : 0
....
HC-3A -


URL : https://www.valka.cz/HC-3A-t8739#25853 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more