Main Menu
User Menu

Military history website

Hayward, Robert Kitchener

Squadron Leader Robert Kitchener "Bob" Hayward

the RCAF Well.J12324

* 12. November 1915, the St.John's, Newfoundland

Fighter pilot

Unit: 401., 411. squadron
Used types: Spitfire Mk.VB, Mk.IX
Battlefield: Canal, Normandy
Victory: 5+1-0+1-5+1
In the period: July 1943 - July 1944
Claimed types: Fw 190 (4x), Bf 110, Me 210
Awards: DFC (5.9.1944), DSO (31.10.1944)

Sources:
Shores C.... Williams C....: Aces High, Grub Street, London, 1994
Shores C....: Aces High, volume 2, Grub Street, London, 1999
http://acesofww2.com/Canada/Canada.htm
.
URL : https://www.valka.cz/Hayward-Robert-Kitchener-t67595#238491Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hayward
Jméno:
Given Name:
Robert Kitchener
Jméno v originále:
Original Name:
Robert Kitchener "Bob" Hayward
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.11.1915 St. John´s /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 411. perutě RCAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- kanadské stíhací eso 2. sv. v. s 5 samostatnými sestřely, 1 sdíleným, 1 sdíleným pravděpodobným, 5 samostatně poškozenými a 1 sdíleným (5+1-0+1-5+1)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://www.cieldegloire.fr/003_hayward_r_k.php
URL : https://www.valka.cz/Hayward-Robert-Kitchener-t67595#703890Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hayward
Jméno:
Given Name:
Robert Kitchener
Jméno v originále:
Original Name:
Robert Kitchener "Bob" Hayward
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1942 poručík
DD.MM.1942 nadporučík
DD.08.1943 kapitán
DD.08.1944 major
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.07.1944-DD.09.1944 Velitel : 411. peruť RCAF

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

05.09.1944

Záslužný letecký kříž
Distinguished Flying Cross
-

31.10.1944

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.cieldegloire.fr/003_hayward_r_k.php
URL : https://www.valka.cz/Hayward-Robert-Kitchener-t67595#703891Version : 0
MOD