Heckler & Koch PSG1

     
Název:
Name:
Heckler & Koch PSG1 Heckler & Koch PSG1
Originální název:
Original Name:
Heckler & Koch PSG1
Kategorie:
Category:
samonabíjecí puška semi-automatic rifle
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1972-DD.MM.RRRR Heckler & Koch GmbH, Oberndorf am Neckar
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
8.10 kg 17.86 lb
Ráže:
Calibre:
7,62 mm
Náboj:
Cartridge:
7,62 NATO
Délka:
Length:
1208 mm 3 ft 11.56 in
Délka hlavně:
Barrel Length:
650 mm 25.59 in
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
5, 20
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min - rpm
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
? m/s ? ft/s
Uživatelské státy:
User States:
... ...
Poznámka:
Note:
PSG1 - Präzisionsschützengewehr 1 (Přesná střelecká puška 1) PSG1 - Präzisionsschützengewehr 1 (High-precision Rifleman Rifle 1)
Zdroje:
Sources:
http://www.snipercentral.com/psg1.htm
world.guns.ru
www.hkpro.com
http://de.wikipedia.org/wiki/HK_PSG1
URL : https://www.valka.cz/Heckler-Koch-PSG1-t2789#518077 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

HK PSG1 (7,62 mm)


Zdroj: archiv autora ...

Heckler & Koch PSG1 - PSG1

PSG1
URL : https://www.valka.cz/Heckler-Koch-PSG1-t2789#8371 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

HK PSG1


Ráže: 7,62 x 51 NATO (.308 Winchester)
Zásobník: schránkový, odnimatelný
Kapacita: 5 nebo 20 nábojů
Záchyt zásobníku: za šachtou zásobníku
Typ zbraně: samonabíjecí, s využitím zpětného rázu
Režim střelby: jednotlivými ranami
Uzamčení závěru: uzamykací válečky
Celková délka: 1207 mm
Délka hlavně: 650 mm
Hmotnost: 8,1 kg
Mířidla: žádná, speciální zaměřovací dalekohled Hensoldt PSG1 6x42 s přisvětlením záměrné osnovy
Manuální pojistka: na levé straně nad lučíkem
Vnitřní pojistka: výstražník na pravé straně pouzdra závěru


Zdroj: archiv autora ...
URL : https://www.valka.cz/Heckler-Koch-PSG1-t2789#9441 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Odsreľovacia puška je samonabíjacia s valčekovým uzamknutým záverom, ktorý
vyrobila firma Heckler a Koch. Poloautomatická puška PSG 1 vychádza zo spoľahlivej nemeckej útočnej pušky G3. Je vybavená ťažkou hlavňou s polygonálnym vývrtom. Spúšť je doplnená návlekom a bicí mechanizmus je štandardne nastavený na odpor spúšte 1,49 kg. Výhodou tejto zbrane je špeciálny nehlučný systém nabíjania zbrane a uzamykanie záveru. Pažba má výškovo a pozdĺžne nastaviteľnú lícnicu a pätku, ktorú si strelec môže upraviť podľa svojich potrieb. V príslušenstve PSG 1 je nastaviteľná dvojnožka alebo trojnožka, ktorá sa pripája priamo k pažbe, čím sú odstránené sily pôsobiace na hlaveň. Zbraň nemá mechanické mieridlá, čo je jej veľkou nevýhodou, v prípade poškodenie optického zameriavača. Puška je osadená optickým zameriavačom Hensoldt 6x 42 s ručne nastaviteľnou osnovou, doplnenou LED diódou. Aktivačné čidlo ďalekohľadu produkuje pomocný červený bod počas približne 30-tich sekúnd, čo je dostatočný čas k presnému výstrelu. Najpresnejšia streľba je na vzdialenosť 300 metrov. Stranovú a výškovú reguláciu ďalekohľadu umožňuje pohyblivá šošovka so šiestimi polohami pre diaľku streľby od 100 do 600 m. Na pušku je možné nasadiť puškohľad pre nočné videnie.

Zdroj: archiv autora ...
URL : https://www.valka.cz/Heckler-Koch-PSG1-t2789#154059 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

HK PSG1


Zdroj: archiv autora ...

Heckler & Koch PSG1 - PSG1

PSG1
URL : https://www.valka.cz/Heckler-Koch-PSG1-t2789#305328 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
Zdroj : vlastni foto
URL : https://www.valka.cz/Heckler-Koch-PSG1-t2789#312398 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

nahoře SSG-82, úplně dole M-93SR

URL : https://www.valka.cz/Heckler-Koch-PSG1-t2789#378141 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more